MUUTTO PÅ SVENSKA

Översättning av muutto i Svenska

S Synonymer

Resultat: 109, Tid: 0.1106

Exempel på att använda Muutto i en mening och deras översättningar

Oliko helppo muutto?
Gick flytten lätt?
Virolaisten muutto suomeen alkoi toden teolla tämän vuosituhannen alkuvuosina.
Esterna började flytta till finland i stora skaror efter millennieskiftet.
Sujuiko muutto hyvin?
Gick flytten bra?
Kaikki on valmista, muutto bostoniin, opiskelut, hyvä työpaikka.
Allt var uträknat: flytta till boston, plugga, få ett toppjobb.

Tämä muutto oli hankala. chloe ja isänsä ovat kivoja.
Lyssna clark... den här flytten har genom lidet nog, och chloe och hennes pappa har varit toppen.
Muutto ulkomaille tai ulkomailta suomeen.
Flyttning utomlands eller till finland från utlandet.
Muutto palvelukseen tuleminen, palvelussuhteen päättyminen, siirto.
Flyttning vid tjänstens tillträde, upphörande och för flyttning.
Voitaisiinko siirtää muutto viikonlopuksi?
Kan vi skjuta på flytten till helgen?
Lue lisää: muutto suomeen.
Läs mer: flytta till finland.
Mutta muutto ei ratkaise.
Men att flytta löser ingen.
Muutto suomeen.
Flytta till finland.
Muutto on turha.
Flytten är poänglös.
Muutto oli helppo.
Det är enkelt att flytta.
Muutto ei ole vielä valmis.
Fort, thelonious. migrationen är ännu inte klar.
Ulkomaille muutto ja sosiaaliturva.
Flyttning utomlands och social trygghet.
Muutto on kesken ja reppu on vaarantunut.
Migrationen är fortfarande ofärdig. och ryggsäcken äventyras.
Miten muutto sujuu?
Hur går det med flytten?
En yleensä aja tästä,- mutta minulla on muutto kesken.
Jag brukar inte åka den här vägen men jag håller på att flytta.
Muutto helmikuun alussa, uusi osoite kurfurstenstrasse 40, vuokraisäntä herr bernhardt.
Flyttning i början av februari, ny adress kurfurstenstrasse 40, hyresvärd herr bernhardt.
Tietoa siitä, miten voit saada oleskeluluvan suomeen löydät infofinlandin sivuilta muutto suomeen.
Information om hur du kan få ett uppehållstillstånd i finland finns på infofinlands sida flytta till finland.
Kuntien välinen muutto ikäryhmittäin 1986-2011, promillea. helsinki: tilastokeskus viitattu: 25.6.2016.
Flyttning mellan kommuner efter ålder 1986-2011, promille. helsinki: statistikcentralen hänvisat: 24.6.2016.
Lue lisää muutto rovaniemelle.
Läs mer: flytta till rovaniemi.
Muutto, uusi talo, puutarha.
Flytten, nytt hus, trädgård.
Ei hätää, muutto onnistui.
Det är okej, thelonious. migrationen blev en succé.
Kaikki tietävät, mitä muutto on.
Vi vet alla hur det är att flytta.
Muuta yleistä tietoa aiheesta löydät infofinlandin sivulta muutto suomeen.
Annan allmän information i ämnet finns på infofinland-sidan flytta till finland.
Kamalin muutto ikinä.
Den värsta migrationen någonsin.
Ei. muutto ja ero vain ottavat koville.
Nej, han har det bara jobbigt efter flytten och skilsmässan.
Kuntien välinen muutto ikäryhmittäin 1986- 2011, promillea( 27.4.2012) liitekuvio 3.
Flyttning mellan kommuner efter ålder 1986- 2011, promille( 27.4.2012) figurbilaga 3.
Muutto on iso juttu.
Att flytta är en stor grej.

Resultat: 109, Tid: 0.1106

SE ÄVEN

Se även


"Muutto" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer