NÄIN PÅ SVENSKA

Översättning av näin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 28985, Tid: 0.4626

Exempel på att använda Näin i en mening och deras översättningar

Tulin, näin, kuvasin ...valokuvat.
Jag kom, jag såg, jag plåtade.
Kuka nykypäivänä tekisi näin?
Vem gör idag?
Tulin, näin, voitin.
Jag kom, jag såg, jag segrade!
Näin hän kertoo kokemuksistaan.
Här berättar hon om sina erfarenheter.

Onko tämä oikeasti näin vaikea ymmärtää?
Är det egentligen svårt att förstå?
Mutta kun näin niiden voiman.
Men när jag såg deras kraft.
Näin löydät halvat lennot new yorkiin.
Här hittar du billigt flyg till new york.
Kun näin hänet ensi kertaa, hän seisoi kahden kuolleen natsin vierellä.
Första gången jag såg honom, stod han vid två döda nazister.
Mutta ei sen tarvitsisi näin mennä.
Nä, såhär ska det inte behöva gå till.
Näin monopolit toimivat.
fungerar monopol.
Näin ei käynyt.
blev inte fallet.
Suosionosoituksia on väitetty, että näin voitaisiin patentoida löytöjä.
Applåder det påstås att här patenteras upptäckter.
Prosessi menee jotakuinkin näin.
Ungefär såhär går processen till.
Näin kuolleita ihmisiä kaikkialla.
Jag såg döda människor överallt.
Ymmärtäminen tulisi näin vaikeaksi.
Förståelsen skulle därmed bli svår.
Näin vain omistajia, mutta he olivat cool!
Jag såg bara ägare, men de var cool!
Näin tehdessään euroopan unioni asettaa liiallisia vaatimuksia valtioille, jotka eivät ole siihen valmiita.
Europeiska unionen ställer därigenom orimliga krav på stater som inte är redo för detta.
Näin voi käydä.
Det må vara.
Näin ei voida jatkaa.
Såhär kan det inte fortsätta.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin käy.
Det är första gången det här händer.
Näin me pääsemmekin takaisin edellä mainitsemaani ongelmaan.
Vi kommer därmed tillbaka till det tidigare nämnda problemet.
Ja näin täytyy jatkaa.
Och det är det vi måste fortsätta att göra.
Näin euroopan parlamentti saa yhteispäätösvaltuudet monilla aloilla.
Här blir europaparlamentet medbeslutande på många områden.
Näin sillä voi olla tärkeä merkitys pyrittäessä palauttamaan luottamus reaalitalouteen.
Därigenom kan den spela en viktig roll när det gäller att återställa förtroendet i realekonomin.
En ollutkaan pitkään aikaan nauranut näin paljoo.
Längesen jag skrattade mycket!
En todella voinut uskoa, mitä näin.
Jag trodde inte riktigt på vad jag såg.
Euroopan unionin perustana ovat näin oikeus ja demokratia.
Rättvisa och demokrati utgör därmed grunden för europeiska unionen.
Ottelut menee näin.
Tävlingen går till såhär.
Näin yksinkertaista se on.
Såhär enkelt är det.
Näin täytyy sanoa.
Det måste vi konstatera här.

Resultat: 28985, Tid: 0.4626

"Näin" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer