NEGATIIVISTA PÅ SVENSKA

Översättning av negatiivista i Svenska

S Synonymer

Resultat: 172, Tid: 0.0843

Exempel på att använda Negatiivista i en mening och deras översättningar

Ribaviriiniannoksen pienentämisen mahdollista negatiivista vaikutusta hoidon tehoon ei voida sulkea pois.
En eventuell negativ påverkan på behandlingsresultatet vid en sänkning av ribavirindosen kan inte uteslutas.
En keksi yhteistyöstä mitään negatiivista sanottavaa.
Han har inget negativt att säga om samarbetet.
Coombs- negatiivista anisosytoosia ja poikilosytoosia esiintyi rotalla mutta ei hiirellä eikä koiralla.
Coombs- negativ anisocytos och poikilocytos observerades hos råttor men inte hos möss eller hundar.
Energiasi on niin negatiivista, että pitää polttaa salviaa aina, kun tulen.
Din energi är så negativ att jag måste bränna salvia varje gång jag är här.

Tuntuu, että siellä on paljon negatiivista energiaa jos menemme sinne ja aloitamme huonosti.
Det blir negativa vibbar om vi kommer dit och det blir dålig stämning.
Ei siis mitään negatiivista sanottavaa.
Inget negativt att säga alltså.
Uskon, että taloon voi joskus jäädä negatiivista energiaa.
Jag tror att negativ energi kan stanna kvar i byggnader ibland.
Albumi on saanut sekä positiivista että negatiivista arvosteluja.
Boken har fått både positiva och negativa recensioner.
Kuin negatiivista valoa.
Som negativt ljus.
Kyseinen vaikutus voi tietysti olla joko positiivista tai negatiivista.
Fastställelsetalan kan antingen vara positiv eller negativ.
Ei ole mitään negatiivista sanottavaa.
Det är ingen som säger något negativt.
Se on herättänyt huomiota, sekä positiivista että negatiivista.
Och frågeställningar och framhåller både positiva och negativa.
Ei ollut mitään negatiivista.
Men ingen har varit negativ.
Mulla on sekä positiivista että negatiivista palautetta.
Med både positiva och negativa överraskningar.
Ei ole mitään negatiivista.
Det behöver inte vara negativt.
Minulla ei ole mitään negatiivista sanottavaa kyseisestä firmasta.
Det är ingen som vill ha negativa åsikter uttalade om sitt företag.
Oliko TAAS etsittävä jotain negatiivista?
Om jag nu ska hitta något negativt.
Tukahdutettu viha vetää puoleensa negatiivista energiaa.
Undertryckt vrede drar åt sig negativ energi.
Ei mitään negatiivista sanottavaa!
Har inga negativa kommentarer.
Palaute on ollut sekä positiivista että negatiivista.
Det har varit både positivt och negativt.
Tunnen negatiivista energiaa.
Jag känner negativ energi.
Elokuva sai paljon sekä positiivista että negatiivista palautetta.
Det har varit en otrolig respons på filmerna, både positiva och negativa kommenterar.
Sinusta lähtee negatiivista energiaa.
Du avger negativ energi.
Ei ole mitään negatiivista sanottavaa.
Vi har inget negativt att säga.
Kaikki ei ole negatiivista.
Allt är inte negativt.
En kestä negatiivista asennettanne!
Ni är så förbannat negativa!
Negatiivista vahvistamista.
Negativ förstärkning.
Hän oli puoli vuotta zimmerillä, mutta sai negatiivista palautetta.
Han var zimmer-chaufför, men fick sparken efter negativa recensioner.
Lapsen psykologia on luonnostaan positiivista, ei negatiivista.
Ett barns psykologiska tillstånd är av naturen positivt, inte negativt.
Tunnen todella negatiivista ja pimeää energiaa täällä.
Jag känner en väldigt mörk, negativ energi här.

Resultat: 172, Tid: 0.0843

"Negatiivista" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer