NELJÄN PÄIVÄN PÅ SVENSKA

Översättning av neljän päivän i Svenska

S Synonymer

Resultat: 86, Tid: 0.0855

Exempel på att använda Neljän Päivän i en mening och deras översättningar

Hän kuoli neljän päivän kuluttua.
Han dog fyra dagar senare.
Lyöjän on vaikea palata peliin neljän päivän levon jälkeen.
Efter fyra dagars frånvaro är det svårt för en slagman att komma igång.
On vain neljän päivän päässä ja 30. päivä on sunnuntai.
Det är bara fyra dagar till den 29. den 30 är på en söndag.
Talvipäivänseisaus on neljän päivän päästä.
Det är bara fyra dagar till midvintersolståndet.

Hän on neljän päivän päässä.
Han har minst fyra dagars marsch kvar.
Niin ja neljän päivän jälkeen lähes tuhosi sen.
Aye, och efter fyra dagar, så nästan utrotade ni dem.
Kalifornialaisen liittovaltion tuomioistuimen lautamiehet päätyivät korvaussummaan viikon oikeudenkäynnin ja neljän päivän pohdinnan jälkeen.
En kalifornisk domstol dömde den sydkoreanska mobiltillverkaren efter en veckas rättsprocess och fyra dagars överläggningar.
Rose creek. neljän päivän päässä.
Rose creek är bara fyra dagars ritt härifrån.
Neljän päivän päästä saisimme todisteen elämän kiertokulusta.
Den tredje skulle ske inom fyra dagar och bevisa livets eviga kretstopp.
Neljän päivän työ valui hukkaan.
Fyra dagars arbete till ingen jävla nytta!
Lääkäri hoitaa syöpääsi laservalolla neljän päivän kuluttua injektiosta.
Fyra dagar efter injektionen kommer din läkare att behandla din cancer med laserljus.
Toinen annos annetaan neljän päivän kuluttua elinsiirrosta.
Den andra dosen ges fyra dagar efter transplantationen.
Neljän päivän jälki-istunto.
Fyra dagars avstängning.
Ovi avautuu neljän päivän päästä. jos niin käy, tyttö häviää, doc.
Fyra dagar tills dörren öppnas, och om den gör det så förlorar hon.
Tästä tulee ainakin neljän päivän putki.
Det blir minst fyra dagars krökande.
Uudenvuodenpuheesi tarvitaan neljän päivän kuluessa.
Vi behöver ditt nyårstal om fyra dagar.
Heillä on neljän päivän etumatka.
Mac, de har fyra dagars försprång.
Niinpä tapaamme kearsargen vasta neljän päivän päästä.
Vi kan inte träffa kearsargerna på fyra dagar.
Sieltä jatkamme amblèveen valtaamaan tiet ja ylitämme meuse-joen neljän päivän kuluttua.
Därifrån vidare till amblève med dess vägnät. lnom fyra dagar har vi tagit oss över meuse.
Anna minulle neljän päivän ikkuna.
Ge mig fyra dagar.
Menetimme yli 2_000 miestä neljän päivän aikana, lone pinessä.
Vi förlorade över 2,000 män under fyra dagar vid lone pine.
Ovi avautuu neljän päivän päästä.
Fyra dagar tills dörren öppnas.
Neljän päivän päässä noidista.
Fyra dagar till häxorna.
Neljän päivän aikana, meillä on ollut kaksi itsemurhaa.
Vi har haft två självmord på fyra dagar.
Hänet on päästettävä kolmen neljän päivän päästä.
Om tre, fyra dagar måste han släppas.
Toiselle puolelle on neljän päivän matka.
Det är fyra dagars resa till andra sidan.
Synnyimme samana vuonna, neljän päivän erolla.
Vi föddes samma år. fyra dagar emellan.
Kävin tuossa neljän päivän ulkomaanreissullakin.
Var där i 4 dagar på en klassresa.
Laiva lähtee bristolista neljän päivän päästä.
Det går en båt från bristol om fyra dagar. jag går ombord på den.
Minä kuolen neljän päivän päästä ja sinä vain pilkkaat.
Jag dör om fyra dagar och du driver med mig.

Resultat: 86, Tid: 0.0855

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "neljän päivän"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer