NESTEITÄ PÅ SVENSKA

Översättning av nesteitä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 112, Tid: 0.082

Exempel på att använda Nesteitä i en mening och deras översättningar

Lisäksi epinephrine, muita lääkkeitä ja IV nesteitä ja happi todennäköisesti antaa myös.
Förutom adrenalin, andra läkemedel och IV vätskor och syrgas kommer förmodligen att ges samt.
Annoksen nielemiseen ei tarvita vettä tai muita nesteitä.
Vatten eller annan vätska behövs inte för att svälja tabletten.
Muita nesteitä ei voi käyttää laimennukseen, ei myöskään greippimehua.
Inga andra vätskor, inklusive grapefruktjuice, får användas.
Nesteitä koskevat säännöt ovat tehottomia ja herättävät suurta vastustusta.
Reglerna om vätskor är ineffektiva och orsakar stora protester.

Paljon nesteitä lääkärin määräyksestä.
Mycket vätska. doktorns order.
Jos molemmat ainesosat ovat nesteitä, esimerkiksi öljyä ja vettä, lopputulosta kutsutaan emulsioksi.
Är de två komponenterna vätskor, t_ex olja och vatten, kallas resultatet emulsion.
Alushousuista löytyi nesteitä mutta talosta vain hänen sormenjälkiään.
Det fanns vätska på hans kalsonger, men bara hans fingeravtryck i huset.
I luokan palavia nesteitä koskevat määräykset koskevat erittäin helposti syttyviä ja helposti syttyviä palavia nesteitä;
Föreskrifterna om brännbara vätskor av klass II gäller antändliga brännbara vätskor.
Neoclarityn kylmäkuivattu tabletti hajoaa heti eikä vettä tai muita nesteitä tarvita.
Neoclarityn frystorkad tablett löses omedelbart upp och vatten eller annan vätska behövs inte.
Voit tuoda turvatarkastuksen läpi vain rajoitetun määrän nesteitä, rasvoja ja geelejä.
Du får ha med dig en begränsad mängd vätska, kräm och gel ombord.
Voin juoda vain kirkkaita nesteitä.
Jag får bara dricka klara vätskor. visst.
Sillä erotellaan nesteitä.
Den separerar vätskor.
Aerius kylmäkuivattu tabletti hajoaa heti eikä vettä tai muita nesteitä tarvita.
Aerius frystorkad tablett löses omedelbart upp och vatten eller annan vätska behövs inte.
Ei mitään nesteitä.
Inga vätskor.
Myös lapsipotilaiden ja nuorten potilaiden on tärkeää juoda riittävästi nesteitä päivän aikana.
Det är också viktigt att barn och ungdomar dricker tillräckligt med vätska under dagen.
Nesteitä, dave.
Vätskor, dave.
Lääkäri kertoo, kuinka paljon nesteitä lapsipotilaan tulee juoda.
Din läkare kommer att berätta vilka mängder vätska ditt barn bör dricka.
Azomyr kylmäkuivattu tabletti hajoaa heti eikä vettä tai muita nesteitä tarvita.
Azomyr frystorkad tablett löses omedelbart upp och vatten eller annan vätska behövs inte.
Paljon nesteitä.
Vätskor. massvis.
Tuotte minulle hiuksia, verta ja nesteitä sekä elohopeaa.
Ni ger mig hår, blod, vätskor. och kvicksilver.
Kaveri menetti 10 kiloa nesteitä.
Killen förlorade 10 kilo vätska.
Nämä... ovat elämän nesteitä.
Detta...- är livets vätskor.
Sinulla ei voi olla enää nesteitä kropassasi.
Du kan inte har någon vätska kvar i kroppen.
Tarvitsen nesteitä.
Jag behöver vätska.
Ei nesteitä työpisteillä.
Inga vätskor vid arbetsplatserna.
Anna levophediä, lisää nesteitä.
Blodtrycksreglerande och mer vätska.
Ei nesteitä klo 18 jälkeen, ellemme halua taas vahinkoa.
Inga vätskor efter kl. 18.00 om vi inte vill ha fler olyckor. eller hur?
Horrosprosessin aikana- wraithin ja pesän välillä vaihtuu nesteitä.
Under dvalprocessen så pågår ett utbyte av vätska mellan vålnad och kupa.
Tarvitset lepoa ja nesteitä.
Du behöver vila och vätska.
Lisää nesteitä.
Mer vätska.

Resultat: 112, Tid: 0.082

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer