NIMEÄ PÅ SVENSKA

Översättning av nimeä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2666, Tid: 0.132

Exempel på att använda Nimeä i en mening och deras översättningar

Purkiss uutta nimeä odotetaan euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö.
Purkiss nytt namn väntas europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor.
Sitä nimeä minä käytän.
Det kallar jag den.
Onnistuneesti muutettu nimeä.@ info: status.
Bytte namn med lyckat resultat.@ info: status.
Silloin pakanat pelkäävät herran nimeä ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi.
Då skola hedningarna frukta HERRENS namn och alla jordens konungar din härlighet.

En käytä kenestäkään nimeägig.
Jag kallar ingen för gig.
Jos et tiedä sen nimeä, miten tilaat sitä?
Om du inte vet vad den heter, hur kan du beställa det?
Dowdin tytär käyttää nimeä lisa neil.
Dowds dotter heter lisa neil.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimessä ei saa olla muun henkilön nimeä kuin haltijan;
Enskild näringsidkares firma får ej innehålla annan persons än innehavarens namn;
En muista paikan nimeä.
Minns inte vad stället hette.
Pojat käyttävät hänestä sitä nimeä.
Grabbarna kallar honom så.
Vain kurdit ovat vailla nimeä.
Bara kurderna är utan namn.
Etkö tiedä kennedyn vaimon nimeä?
Vet du inte vad kennedys fru hette?
Jos katsomme tämän aarian nimeä, joka on.
Om vi tittar på titeln på denna area, vilket är.
Käytämme hänestä nimeä" ajattelija.
Vi kallar honom "tänkaren.
En muista sen nimeä, mutta se on pankkiryöstöpäivien takia.
Jag har glömt vad den heter, men den är för bankrånardagarna.
Hän käyttää nyt nimeä donovan bailey.
Numera kallar han sig donovan bailey.
Tiedätkö edes tämän nimeä?
Vet du ens vad den här heter?
Muistatteko yhdenkään pojan nimeä?
Kommer ni ihåg vad pojkarna hette?
Andersen uutta nimeä odotetaan.
Andersen nytt namn väntas.
Et ansaitse nimeä lordi rahl.
Ovärdig titeln lord rahl.
Onko teillä nimeä.
Vet ni vad han heter? är han misstänkt?
Nilsson uutta nimeä odotetaan.
Nilsson nytt namn väntas.
En maininnut laulun nimeä.
Jag sa inte vad sången hette.
En tiedä nimeä. vannon vaikka.
Vet inte vad han heter, jag svär.
Kukaan ei käytä enää sitä nimeä.
Ingen kallar det så längre.
En muista sen nimeä.
Jag minns inte vad den heter.
Aivan viimeiseksi puutun otsakkeeseen 7, jonka nimeä on muutettu.
Slutligen, rubrik 7, titeln har ändrats.
Eli suojattua nimeä ei ole varattu.
Mjöd är inte en skyddad beteckning.
Tiedätkö nimeä?
Vet ni vad han heter?
Jotkut käyttävät sitä nimeä.
En del kallar mig det.

Resultat: 2666, Tid: 0.132

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer