NIMEN PÅ SVENSKA

Översättning av nimen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2741, Tid: 0.1482

Exempel på att använda Nimen i en mening och deras översättningar

Jos me olisimme unhottaneet jumalamme nimen ja ojentaneet kätemme vieraan jumalan puoleen.
Om vi hade förgätit vår guds namn och uträckt våra händer till en främmande gud.
Näyttää aikavyöhykkeen nimen kellonajan alla.
Visa tidszonens namn under tiden.
Hän merkitsi muistiin saaresta paikallisesti käytetyn nimen pretannike, jonka diodorus myöhemmin muunsi muotoon pretannia.
Han kallade öarna prettanike, vilket diodoros senare omdöpte till pretannia.
Nimen lyhenne enintään 16 merkkiä.
Förkortat namn högst 16 tecken.

Hän antoi kartalle nimen mati ja se tarkoittaa kirjaimellisesti" silmää.
Han kallade kartan för mati vilket bokstavligen översätts med "öga.
Kerrot sen pojan nimen, tai saat selkään cheerleadereiden nähden.
Säg vad han heter, annars ger jag dig smisk inför hela hejarklacken.
Hän osti vanhan, sukupuuttoon kuolleen suvun nimen itselleen.
Han köpte sig titeln från en gammal utdöd släkt.
Muistan hänen vastaanottoapulaisensa nimen. julie.
Receptionisten heter julie.
Annoimme sille nimen janus.
Vi kallade det janus.
Nimen tai henkilötunnuksen muutoksesta johtuva hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa muutoksesta.
Ansökan som beror på ändrat namn eller ändrad personbeteckning skall göras inom tre månader efter ändringen.
Isä anto mulle nimen jed smithin mukaan.
Min far döpte mig efter jed smith.
Saitko tytön nimen?
Vad heter hon?
Oli hyvä, että annoit hänelle isän nimen.
Bra att du kallade honom efter far.
Suljen kirjan lukeakseni sen nimen.
Jag slår igen boken för att läsa titeln.
Nimen mukaan.
Enligt namn.
Tämä ei toimi, sillä te tunaroitte kirjani nimen.
Det funkar inte för du sabbade titeln på min bok!
Lue tästä, miksi yle päätti julkaista lauri törhösen nimen.
Läs här om varför yle publicerar lauri törhönens namn.
Ja he antoivat sille paikalle nimen bookim; ja he uhrasivat siinä herralle.
Och de gåvo den platsen namnet bokim; och de offrade där åt HERREN.
Hänen vanhin tyttärensä sai nimen jane.
Han döpte sin äldsta dotter till jane.
Sergei antoi minulle sen nimen.
Det kallade sergei mig för.
Minkä nimen hän sai?
Vad heter hon?
Nimen alkuperästä on erilaisia käsityksiä.
Om namnets ursprung råder det delade meningar.
Ja hän pystytti siihen alttarin ja antoi sille nimen eel, israelin jumala.
Och han reste där ett altare och kallade det el-elohe-israel.
Minkä nimen annoit pojallesi?
Vad döpte du din son till?
Etsii kuvaketta sen nimen perusteella.
Hittar en ikon baserat på dess namn.
Vuonna 1684 kaupunki sai nimen hungerburg käännettynä“ nälkäkaupunki”.
Gavs staden namnet “hungerburg” hungriga staden.
Voin etsiä kirjan, jos tiedät nimen.
Jag kan söka på titeln åt dig.
Haluan asetoimittajan nimen.
Vad heter vapenhandlaren?
Nimen alkuperää on epäselvä.
Namnets ursprung är något oklart.
Siitä kertoo nimen vaihtaminen.
Nu ska namnet bytas ut.

Resultat: 2741, Tid: 0.1482

SE ÄVEN

Se även


"Nimen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer