NOUSEVAT PÅ SVENSKA

Översättning av nousevat i Svenska

S Synonymer

Resultat: 412, Tid: 0.1681

Exempel på att använda Nousevat i en mening och deras översättningar

Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä, mutta yksittäisten tuotteiden välillä on suuria eroja.
Priserna stiger inom alla huvudkategorier, men det finns stora skillnader mellan enskilda produkter.
Kukaan ei valita, kun hinnat nousevat, eivät etenkään viljelijät.
Ingen klagar när priserna stiger, särskilt inte jordbrukarna.
Luvut nousevat hälyttävällä vauhdilla.
Antalet ökar i alarmerande takt.
Nappaamme ne, kun ne nousevat pintaan.
När de kommer upp till ytan igen så tar vi dem!!

Seuraavina vuosina leikkaukset nousevat asteittain 100 miljoonaan euroon.
De närmaste åren ökar nedskärningarna gradvis till 100 miljoner euro.
Kaikki hinnat nousevat jatkuvasti.
Kostnaderna stiger hela tiden.
Ohjukset nousevat kohti kohdetta.
Robotarna stiger mot målet.
Teollisuuden ja yksityisten kuluttajien maksettavaksi tulevat hinnat nousevat jyrkästi.
Priserna ökar dramatiskt för industrin och för de privata konsumenterna.
Nämä tuhot nousevat noin 40 miljardiin dollariin.
Värdet av denna uppgår till omkring 40 miljarder dollar.
Muuten he taas joskus nousevat mitä kuolleina eivät voi.
Annars står de en dag upp igen, vilket de inte kan om de är döda.
Ne nousevat jättimäisten tulivuorien lieskoista.
Jättevulkaner, stiger ur lågorna.
Yhdysvaltojen varmat sitoumukset ajanjaksolle 1997-1998 nousevat 54 miljoonaan yhdysvaltain dollariin.
Deras fasta åtaganden för perioden 1997-1998 uppgår till 54 miljoner amerikanska dollar.
Mitä korkeammalle kädet nousevat, sitä korkeammalta täytyy huutaa.
Ju högre upp armarna är, desto högre skriker du.
Taiteen ja kulttuurin määrärahat nousevat yhteensä 384 miljoonaan euroon.
Anslagen för konst och kultur ökar till totalt 384 miljoner euro.
Työeläkkeet nousevat hieman ensi vuonnakin.
Pensionen kommer att sänkas nästa år.
Tiedämme, että virastoihin liittyy väistämättä hallintokuluja ja että ne nousevat rajusti.
Vi känner till att dessa byråer oundvikligen medför administrativa kostnader och att dessa ökar dramatiskt.
Valitettavasti kustannukset nousevat usein esiin siksi, että niitä on helppo mitata.
Tyvärr är kostnader en punkt som ofta kommer upp eftersom kostnaderna är lätta att mäta.
Tasot nousevat yhä.
Nivåerna stiger fortfarande.
Vuokrat nousevat esimerkiksi kantakaupungissa, kumpulassa ja vallilassa.
Hyrorna höjs i till exempel stadskärnan, gumtäkt och vallgård.
Takapuolustajat nousevat.
Safetyarna hoppar upp.
Vaikka palkat nousevat, ostovoima laskee.
När hyrorna går upp minskar hyresgästernas köpkraft.
Jos ammoiset nousevat.
Om de uråldriga stiger upp... -inget ras.
He nousevat autosta!
Han kommer ut!
Osakkeiden arvot nousevat.
Aktien ökar.
Onneksi palkat nousevat myös meidän maissamme.
Som tur är höjs lönerna även i våra länder.
Kylmät tuulet nousevat.
De kalla vindarna blåser upp.
Ne nousevat yhtä aikaa kerran 200 vuodessa. se on melkoinen näky.
De går upp samtidigt bara en gång var 200:e år- det är oerhört vackert.
Vuokrat kuulemma nousevat.
Hyrorna höjs visst?
Tappiomme tuskin nousevat yli 68,4 prosenttiin.
Våra förluster kommer knappast att överstiga 68,4.
Ihmiset nousevat itsevaltaisia despootteja vastaan, ja se on hyvä asia.
Folket reser sig mot diktatoriska despoter och det är bra.

Resultat: 412, Tid: 0.1681

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer