OLE PÅ SVENSKA

Översättning av ole i Svenska

S Synonymer

Resultat: 275954, Tid: 2.7294

ole
är (102513) har (66656) finns (7647) var (4774) vara (2689)

Exempel på att använda Ole i en mening och deras översättningar

Toiminto %s ei ole kohdistettavissa tai valittavissa.
Åtgärdningsbara %s är inte fokusbar eller valbar.
Doksisykliinillä ei ole lainkaan tai juuri lainkaan vaikutusta ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.
Doxycyklin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Interaktiivinen %s ei ole toimennettavissa.
Interaktiva %s är inte åtgärdningsbar.
Toisen vaiheen sopimus ei ole täydellinen.
Avtalets andra etapp är inte helt perfekt.

Kriisi ei ole helpottunut.
Krisen har inte lättat.
Ei ole sen arvoista.
Det värde finns det inte.
Pääomamarkkinoiden kriisi ei ole ainoa kiireellinen ongelma.
Kapitalmarknadskrisen är inte det enda brådskandet problemet.
Se ei ole helppoa, mutta se on tehtävissä.
Det blir inte lätt, men det måste göras.
Matkapuhelinverkot eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.
Trafikinformation finns ej tillgängligt i alla områden.
Miksi ne eivät ole tähän saakka osallistuneet tasavertaisesti suunnitteluun ja päätöksentekoon?
Varför har de hittills inte deltagit i planeringen och beslutsfattandet på lika villkor?
Tämä ei ole miesten vika.
Det var inte människornas fel.
Ikkuna ei ole enää näkyvillä kaikilla työpöydilläname.
Ett fönster blir inte längre synligt på alla skrivbordname.
Miksi terveydenhuollossa ei ole kuluttajansuojaa?
Varför finns det inget konsumentskydd inom hälsovården?
Eurooppa ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä vauras, turvallinen ja vapaa.
Europa har aldrig tidigare varit så välmående, så säkert och så fritt.
Tässä ei ole mitään uutta.
Det är ingenting nytt.
En minä ole ikinä huolestunut.
Vi var aldrig oroliga.
He eivät ole uskaltaneet.
Men de har inte vågat.
Ei ole minkäänlaista strategista näkemystä.
Det finns ingen strategisk vision.
Mikään ei kuitenkaan ole kauempana totuudesta.
Inget kan dock vara längre från sanningen.
Kansalaisaloite ei ole lääke kaikkiin tauteihimme, mutta siitä voi olla suuri apu.
Medborgarinitiativet blir inget universalmedel, men det kan bli till stor hjälp.
Säästötoimet eivät ole periaate, ne ovat väline.
Åtstramningspolitik är inte en princip- den är ett instrument.
En ole koskaan peitellyt näitä mielipiteitäni.
Jag har aldrig gömt dessa åsikter.
Älä ole mustasukkainen.
Sluta vara svartsjuk.
Siitä ei ole mitään numerotietoja.
Det finns inga sifferuppgifter.
Hyvä ei ole parhaan vihollinen.
Det goda inte blir det bästas fiende.
Ole hyvä ja kengät koko times.where aloitan!
Vänligen ha skor på alla times.where ska jag börja!
Ei en ole raskaana.
Jag är icke gravid.
Etkö ole varma, minne mennä?
Osäker på var du ska gå?
Ei ole mitään pahempaa.
Det finns inget värre.
Ihminen ei ole koskaan haaveisiin liian vanha.
Man blir aldrig för gammal för spöken.

Resultat: 275954, Tid: 2.7294

"Ole" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer