OLEMAAN PÅ SVENSKA

Översättning av olemaan i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4770, Tid: 0.2339

Exempel på att använda Olemaan i en mening och deras översättningar

Jerusalem on ja tulee aina olemaan palestiinan pääkaupunki, abbas sanoi.
Jerusalem är och kommer alltid att vara palestinas huvudstad, sade abbas.
Suunniteltu avolouhos tulee olemaan noin 200-300 metriä pitkä ja noin 50-70 metriä leveä.
Det planerade dagbrottsområdet kommer att vara cirka 200-300 meter långt och cirka 50-70 meter brett.
Kuitenkin huoneen ilmastointi oli sattui olemaan vettä vuotaa aikana ensimmäinen yö.
Rummet luftkonditionerade var dock råkade ha vatten läcker under den första natten.
Oikeus- ja sisäasiat tulevat olemaan erittäin tärkeitä tässä seurantakertomuksessa.
Rättsliga och inrikes frågor kommer att vara mycket viktiga i denna översynsrapport.

Meillä tulee olemaan niin hauskaa!
Vi kommer ha det så roligt!
Kehottaisin kollegoitani olemaan poistamatta tätä viittausta ja vastustamaan tarkistusta 6.
Jag skulle vilja uppmana kollegerna att inte ta bort hänvisningen till detta och motsätta sig ändringsförslag 6.
Neuvottelut tulevat olemaan epäilemättä sitkeitä, hankalia ja pitkiä.
Förhandlingsprocessen kommer otvivelaktigt att bli seg, jobbig och långdragen.
Käskin olemaan puhumatta hänelle.
Du skulle ju inte prata med dem.
Ei sinulla sattuisi olemaan keksiä?
Ni råkar inte ha en kaka?
Tulen pyytämään teitä olemaan hyvin dynaamisia ja hyvin yhteistyöhaluisia.
Jag kommer att be er att vara mycket dynamisk och samarbetsvillig.
Sattuuko olemaan töissä polttoainevarastolla?
Hon råkar inte arbeta på bränsledepån...?
Tulet aina olemaan sydämessäni.
Du kommer för alltid att finnas i mitt hjärta.
Torstai, 10 saattaa 2018 catonsville sää tulee olemaan.
Torsdag, 10 maj 2018 i catonsville vädret kommer att vara.
Aivan, mutta olisitko valmis olemaan lankoni?
Men är du redo att bli min svåger?
Ei sinulla satu olemaan nancy gracen puhelinnumeroa?
Du råkar inte ha nancy graces telefonnummer?
Aina olemaan kanssamme.
Alltid att finnas med mig.
Ehkäpä virkamiehet neuvovat häntä olemaan vastaamatta minulle.
Kanske tjänstemän ger honom rådet att inte svara mig.
Perjantai, 11 saattaa 2018 baltimore sää tulee olemaan.
Fredag, 11 maj 2018 i baltimore vädret kommer att vara.
Valmistamoin koneisto... tulee olemaan raunioina aamuun mennessä.
Etablissemangets maskineri... kommer att ligga i ruiner imorgon.
Meillä tulee olemaan aurinkokansi.
Vi ska ha ett soldäck.
Ja se tulee varmasti olemaan vielä hämmentävämpää.
Och det kommer nog att bli ännu mer förvirrande.
Sen vuoksi kehotan yhdysvaltoja olemaan toimimatta yksipuolisesti.
Jag vill därför uppmana USA att inte agera ensidigt.
Heidän seuraava mielenosoituksensa... tulee olemaan texpro oilin pääkonttorin edessä.
Deras nästa demonstration... kommer att ligga utanför företaget texpro oils huvudkontor.
Keskiviikko, 16 saattaa 2018 arbutus sää tulee olemaan.
Onsdag, 16 maj 2018 i arbutus vädret kommer att vara.
Minulla ei tule olemaan best mania.
Jag ska inte ha en best man.
Ne eivät tule olemaan ppe-ryhmän äänestyslistalla.
De kommer inte att finnas med på europeiska folkpartiets röstlista.
Tästä EU tulee olemaan vastuussa.
Detta kommer att förbli eu:s ansvar.
Oletteko valmiita olemaan ylistettyjä?
Är ni redo att bli hänförda?
Amsterdamin huippukokous tulee olemaan pohjanoteeraus euroopan uudemmassa yhdentymishistoriassa.
Toppmötet i amsterdam kommer att utgöra en lägsta punkt i nyare europeisk integrationshistoria.
Lisäksi meillä ei koskaan tule olemaan tarpeeksi siirtoelimiä.
Dessutom kommer det aldrig att finnas tillräckligt med organ.

Resultat: 4770, Tid: 0.2339

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer