OLEMME PÅ SVENSKA

Översättning av olemme i Svenska

S Synonymer

Resultat: 62665, Tid: 0.5083

Exempel på att använda Olemme i en mening och deras översättningar

Meidän pitää nyt osoittaa, että olemme valmiita vastaamaan haasteeseen.
Nu måste vi visa att vi är beredda att anta utmaningen.
Olemme kuitenkin nähneet myös väkivaltaa.
Men vi har också sett våld.
Yhdeksänkymmentä prosenttia unionin tuonnista, josta olemme riippuvaisia, kulkee meriteitse.
Nittio procent av europas import, som vi är beroende av, kommer via sjöfartsrutter.
Arvoisa puhemies, olemme valmiit tukemaan indonesian demokraattisia pyrkimyksiä.
Herr ordförande! vi står färdiga att stödja de demokratiska strävandena i indonesien.

Kyllä, olemme tosiaan keskustelleet tästä neuvostossa useaan otteeseen.
Ja, vi har faktiskt diskuterat detta i rådet ett flertal gånger.
Ja olemme hyvä siinä.
Och vi är bra på det.
Haluan ilmoittaa teille, että olemme 20 minuuttia myöhässä.
Jag vill förvarna er om att vi är 20 minuter försenade.
Arvoisa puhemies, olemme tänään haasteen edessä.
Herr ordförande! vi står i dag inför en utmaning.
On tärkeää, että olemme avoimia niiden käytössä.
Det är viktigt att vi har en öppenhet i det bruket.
Olemme nyt myös facebookissa!
Nu finns vi även med på facebook!
Olemme vakaasti päättäneet jatkaa tätä yhteistyötä.
Vi är fast beslutna att fortsätta detta samarbete.
Ja todellakin, olemme päässeet erittäin pitkälle.
Och faktiskt, vi har kommit väldigt långt.
Olemme myös sanoneet, että kannatamme keskuspankkien ja valvontaviranomaisten hyvin tiivistä suhdetta.
Vi sa också att vi var för en mycket nära kontakt mellan centralbankerna och tillsynsmyndigheterna.
Olemme nyt myös instagramissa!
Idag finns jag på instagram.
Olemme erilaisten haasteiden edessä.
Vi står inför andra utmaningar.
Jäsen ahern, olemme merkinneet asian muistiin.
Fru ahern, vi har noterat det.
Olemme nyt myös instagramissa!
Äntligen finns jag på instagram!
Luulin, että olemme valmiita.
Jag trodde vi var färdiga.
Olemme valmiita tarjoamaan kokemukseemme perustuvaa apua.
Vi står beredda att erbjuda vårt stöd utifrån våra erfarenheter.
Olemme hyvin iloisia siitä, että ydinaseiden leviämisen estäminen on jälleen asialistalla.
Vi är mycket glada över att icke-spridning åter står på dagordningen.
Olemme pyytäneet komissiota esittämään vaihtoehtoisen ehdotuksen.
Vi har bett kommissionen lägga fram ett alternativt förslag.
Olemme siten velkaa näille maille.
Vi står följaktligen i skuld till dessa länder.
Olemme lähimpänä lautta, bussit( 150m) ja tietokeskus ja rautatieasema 20m.
Vi är närmast färjan, bussar( 150m) och informationscentrumet och järnvägsstationen 20m.
Kolmas näkökohta on se, että olemme käyneet hyvin onnistunutta vuoropuhelua kaikkien toimielinten kanssa.
Min tredje punkt är att vi hade en mycket god dialog med alla institutioner.
Luulin, että olemme perhettä.
Jag trodde att vi var en familj.
Me olemme täällä sinua varten.
Vi finns här för er.
Luulin, että olemme yhä analyysivaiheessa.
Jag trodde vi var i analysstadiet ännu.

Resultat: 62665, Tid: 0.5083

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer