OLEMME TYÖSKENNELLEET PÅ SVENSKA

Översättning av olemme työskennelleet i Svenska

S Synonymer

Resultat: 116, Tid: 0.0851

Exempel på att använda Olemme Työskennelleet i en mening och deras översättningar

Olemme työskennelleet yhdessä viisi vuotta.
Vi har arbetat ihop i fem år.
Olemme työskennelleet cia:n kanssa.
Ja, vi har jobbat med CIA.
Olemme työskennelleet hänen kanssaan.
Vi har arbetat med honom.
Olemme työskennelleet naisiin kohdistuvan väkivaltaongelman parissa jo vuosia.
Vi har arbetat med frågan om våld mot kvinnor i åratal.

Kaverit, olemme työskennelleet pitkään yhdessä.
Men killar? vi har jobbat tillsammans väldigt länge.
Toisaalta, olemme työskennelleet koko illan.
Fast... vi har jobbat hela kvällen.
Olemme työskennelleet tätä koskevan yhteisön direktiivin parissa vuodesta 2001 ilman tuloksia.
Vi har arbetat med ett eu-direktiv sedan 2001 utan resultat.
Jeffrey, olemme työskennelleet yhdessä seitsemän vuotta.
Nej. jeffrey, vi har jobbat tillsammans i sju år.
Olemme työskennelleet yhdessä kovasti kompromissin saavuttamiseksi.
Vi har arbetat hårt tillsammans för att nå denna kompromiss.
Kauanko olemme työskennelleet yhdessä.
Hur länge vi har jobbat ihop?
Olemme työskennelleet yhdessä vuosikausia.
Vi har arbetat tillsammans i många år.
Tuco, olemme työskennelleet uuden metamfetamiinin kaavan parissa.
Förresten, tuco, vi har jobbat på en ny meth-formel.
Olemme työskennelleet jäsenehdokasmaiden kanssa entistä tiiviimmin.
Vi har arbetat med ansökarländerna mera intensivt.
Olemme työskennelleet avoimesti ja rakentavasti.
Vi har jobbat öppet och konstruktivt.
Olemme työskennelleet aikapaineen alaisina, ja neuvottelut ovat usein olleet vaikeita.
Vi har arbetat under tidspress, och förhandlingarna har ofta varit svåra.
Olemme työskennelleet NCIS: n kanssa aiemminkin.
Vi har jobbat med NCIS förut.
Olemme aikaisemmin keskustelleet asiasta ja olemme työskennelleet valkoisen kirjan parissa.
Vi har tidigare diskuterat frågan och vi har arbetat med en vitbok.
Olemme työskennelleet sen parissa 30 vuotta, emmekä ole valitettavasti edistyneet paljoakaan.
Vi har arbetat med den i trettio år, dessvärre utan att göra några större framsteg.
Olemme työskennelleet aikaisemminkin yhdessä.
Vi har jobbat ihop förut.
Olemme työskennelleet monta vuotta yhdessä.
Vi har arbetat ihop i många år.
Olemme työskennelleet yhdessä kuukausia.
Vi har jobbat ihop i flera månader.
Olemme työskennelleet yhdessä ennenkin,sir.
Vi har arbetat ihop förut, sir.
Olemme työskennelleet entisten vankien kanssa.
Vi har jobbat med tidigare förbrytare förut.
Olemme työskennelleet koko ajan.
Vi har arbetat hela tiden.
Olemme työskennelleet yhdessä 15 vuotta, ja tässä työssä se merkitsee jotain.
Vi har jobbat ihop i 15 år. det betyder nåt i den här branschen!
Olemme työskennelleet mattelin, legon ja muiden yhtiöiden kanssa.
Vi har arbetat med mattei, lego och andra företag.
Olemme työskennelleet ahkerasti ja edistyneet.
Vi har jobbat hårt.
Olemme työskennelleet yhdessä viitisen vuotta.
Vi har arbetat ihop i cirka fem år.
Olemme työskennelleet yhdessä yli vuoden, emmekä ole käyneet yksillä.
Vi har jobbat ihop i ett år, men har aldrig gått ut och tagit ett glas.
Olemme työskennelleet takyonien parissa 12 vuotta.
Vi har arbetat på tachyons i 12 år.

Resultat: 116, Tid: 0.0851

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer