OLEN KÄYNYT LÄPI PÅ SVENSKA

Översättning av olen käynyt läpi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 59, Tid: 0.1062

Exempel på att använda Olen Käynyt Läpi i en mening och deras översättningar

Olen käynyt läpi siirtimen lokeja.
Nej. jag har gått igenom transportloggen.
Olen. olen käynyt läpi kaiken.
Olen käynyt läpi kaikki tiedot, eikä niissä ole mitään äidistäsi.
Jag har gått igenom alla akterna, och det finns inget om din mor.
Olen käynyt läpi muistiinpanojani- viimeisen seitsemän kuukauden toilailuistamme.
Jag har kollat igenom mina anteckningar.

Olen käynyt läpi tutkimuksen aikataulua.
Jag har gått igenom genomgångsschemat.
Olen käynyt läpi vintagenimiä.
Jag har gått igenom olika namn på vintage-butiker online.
Olen käynyt läpi alueen valvontanauhat.
Jag har kollat igenom varenda övervakningsfilm.
Olen käynyt läpi rituaalin jokaisen vaiheen mitä on pyydettykin.
Jag har gått igenom alla delar av ritualen som jag blivit ombedd.
Olen käynyt läpi uutiskuvaa chambalin kuolinillalta.
Jag har gått igenom filmerna från natten chambal dödades.
Olen käynyt läpi tilejä.
Jag har gått igenom räkenskaperna.
Olen käynyt läpi koko koulusysteemin, eikä kukaan ole koskaan hakannut minua.
Jag har gått igenom hela skolan och ingen har någonsin gett mig stryk.
Olen käynyt läpi alkuperäisiä asiakirjoja- kunitomo shigeakin oikeudenkäynnistä.
Jag har gått igenom originalskrifterna från rättegången mot kunitomo shigeaki.
Olen käynyt läpi sitä.
Serena, et ymmärrä, minkä helvetin olen käynyt läpi.
Serena, du inser inte vilket helvete jag har gått igenom.
Olen käynyt läpi kaikki vaiheesi.
Jag har gått igenom alla dina faser.
Olen käynyt läpi hänen anomustaan.
Jag har gått igenom hennes petition.
Olen käynyt läpi raha-asioitamme.
Jag har gått igenom vår ekonomi.
Olen käynyt läpi heidän osoitekirjansa ja heidän sähköpostinsa.
Jag har gått igenom deras adressböcker och email och.
Olen käynyt läpi helenin papereita.
Jag har gått igenom helens papper.
Olen käynyt läpi felixin puhelimen sim-kortin tietoja.
Jag har gått igenom sim-kortet på felix telefon.
Että olen käynyt läpi tämän kammottavan muodonmuutoksen.
Att jag genomgått denna hemska förvandling.
Kuule- olen käynyt läpi finnin työtä.
Hej, jag går igenom finns forskningar.
Minäkin olen käynyt läpi hänen tavaroitaan.
Jag har också gått igenom hennes saker.
Ymmärrätkö, mitä olen käynyt läpi yrittäessäni pelastaa sinut?
Förstår du vad jag har gått igenom för att rädda dig?
Kaikki mitä olen käynyt läpi,- ja sinä pelkäät pientä solunsalpaajahoitoa?
Allt som jag har gått igenom. och du är rädd för lite strålning?
Koko ajan olen mielessä toivonut, ettei kukaan tiedä mitä olen käynyt läpi.
Hela tiden har jag i mitt huvud hoppats att ingen vet vad jag gått igenom.
Olen käynyt läpi koko mietinnön.
Jag har tittat igenom betänkandet.
Annan lisää tehtävänmääräyksiä tulevina päivinä, kun olen käynyt läpi.
Fler poster ska tillsättas de närmsta dagarna. när jag går igenom.
Olen käynyt läpi kaiken, mitä tiedämme oculuksesta.
Jag har redan gått igenom allt vi vet om oculus.
Olen käynyt läpi kaikki kemialliset luettelot.
Jag har letat igenom alla tänkbara kemikalieregister.

Resultat: 59, Tid: 0.1062

SE ÄVEN

Se även


SYNONYMER

S Synonymer till "olen käynyt läpi"


"Olen käynyt läpi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer