OLEN VOINUT PÅ SVENSKA

Översättning av olen voinut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 98, Tid: 0.0962

Exempel på att använda Olen Voinut i en mening och deras översättningar

Olen voinut lukea lehdistä, että tieteellisessä ohjauskomiteassa on vain kolme prioniasiantuntijaa.
Jag har kunnat läsa i tidningarna att det bara finns tre prionexperter i den vetenskapliga kommittén.
Olen voinut seurata kaikenlaisia isähahmoja.
Jag har kunnat studera alla typer av pappor.
Hyvä että olen voinut auttaa.
Trevligt att jag kunde hjälpa er.
Mutta olen voinut huonomminkin.
Men jag har mått sämre.

Olen voinut vain kuvitella tämän päivän.
Jag kunde bara föreställt mig den här dagen.
En muista enkä tajua miten olen voinut unohtaa.
Nej, och jag vet inte hur jag har kunnat glömma det.
Siitä on kauan,- kun olen voinut tehdä tämän.
Du vet, det var länge sedan... jag kunde göra det här.
Olen voinut paremmin.
Jag har mått bättre.
Oletko kirjoittanut elokuvia- joita olen voinut nähdä, harry?
Skrivit några filmer som jag kan ha sett?
Olen voinut lannistaakin joskus, mutta nyt en lannista.
Jag kan ha motsatt mig det, men så ligger det inte till nu.
Miten olen voinut ajaa silloin?
Hur kan jag ha kört om jag sov?
On aikaa, kun olen voinut puhua jollekin matematiikasta.
Det har varit ett tag sen jag kunde prata matte med nån.
Olen voinut viime aikoina tosi hyvin.
Jag har mått så bra på sistone.
Hän on ensimmäinen mies johon olen voinut luottaa.
Han var första karln nånsin som jag kunde lita på.
Miten olen voinut missata tällaisen musiikin?
Hur kan jag ha missat den här musiken?
Olen voinut paremmin ja huonommin.
Jag har mått både bättre och sämre.
Olen voinut tavata sinut. en tiedä.
Jag kan ha träffat dig, jag vet inte.
Paremminkin olen voinut.
Jag har mått bättre.
Miten olen voinut elää näin kauan kohtaamatta keijua?
Hur kan jag ha levt så länge utan att ha mött en fe?
Olen voinut satuttaa itseni tosi pahasti.
Jag kan ha skadat mig riktigt allvarligt.
Olen voinut tosi huonosti, woods.
Jag har mått riktigt dåligt, woods.
Olen voinut nähdä jotain.
Jag kan ha sett nånting.
Menkat ovat myöhässä, ja olen voinut pahoin.
Jag är sen och jag har mått dåligt.
Oletko kirjoittanut jotain mitä olen voinut lukea?
Har du skrivit nåt som jag kan ha läst?
Olen voinut huonomminkin.
Jag har mått sämre.
Olen voinut juosta ohi.
Jag kan ha gått förbi.
Luuletteko, että olen voinut unohtaa?
Tror ni att jag kan glömma?
Kuinka olen voinut unohtaa hänet?
Hur har jag kunnat glömma av honom fram tills nu?
Miten olen voinut saada tartunnan?
Hur skulle jag ha kunnat bli smittad?

Resultat: 98, Tid: 0.0962

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer