OLET TÄÄLLÄ PÅ SVENSKA

Översättning av olet täällä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2104, Tid: 0.1666

Exempel på att använda Olet Täällä i en mening och deras översättningar

Kiitos, että olet täällä!
Tack för att du är här!
Mukavaa että olet täällä.
Trevligt att ha dig här.
Mukavaa että olet täällä.
Trevligt att du är här!
Hyvä, että olet täällä.
Skönt att ha dig här.

Sinä olet täällä kuitenkin.
Men du finns här ändå!
Kun olet täällä, et koskaan halua lähteä.
När du är här, kommer du aldrig vill lämna.
Ajattele, että olet täällä.
Tänk att du är här!
Todennäköisesti äitini sellaista, mutta sinä olet täällä minulle.
Mest mors galenskap, men du finns här, min älskade, för mig.
Kiva, että olet täällä.
Lupaa minulle, claire.- vanno, että olet täällä kun palaan.
Lova att du är kvar när jag kommer.
Tiedätkö, miksi olet täällä, cassie?
Vet du varför du är här, cassie?
Kiitos, että sinä olet täällä.
Jag vill att du finns här.
Siten että olet täällä, saat selityksen ja anteeksipyynnön.
Tänk på att du sitter här och får en redogörelse och en ursäkt.
Hyvä, olet täällä.
Bra, du är kvar.
On mukavaa, että olet täällä.
Det är trevligt att ha dig här.
En ymmärrä, miksi olet täällä- etkä muiden kanssa ruokalassa.
Jag förstår inte varför du sitter här med mig istället för i kafeterian med de andra.
Minä tiedän, että olet täällä.
Och ni vet att jag finns här!
Jos olet täällä, kun tulen takaisin tiedän vastauksesi.
Och om du är kvar när jag kommer tillbaka... så har jag fått mitt svar.
Hyvä että olet täällä.
Skönt att ha dig här, scott.
Hannah, jos olet täällä, haluan vain auttaa.
Om du är där, jag vill bara hjälpa.
Siksikö olet täällä, yksin temppelissä?
Är det därför du är här, ensam i templet?
Mutta jos olet täällä huomenna.
Men om du är kvar i morgon.
Mukavaa että olet täällä- ja että olet kumppanini.
Skönt att ha dig här och att du är min kompanjon.
Ja taidat tietää, miksi olet täällä.
Och du vet varför du sitter här.
Hyvä tietää, että olet täällä.
Det känns bra att veta att du finns här.
Tiedän miksi olet täällä, victoria.
Jag vet varför du är här, victoria.
Jos olet täällä, tule hakemaan minut.
Om du är där, kom och hämta mig.
Olet täällä, koska hävisit.
Du sitter här för att du förlorade.
Schiffer, tiedän että olet täällä.
Schiffer, jag vet att du är där!

Resultat: 2104, Tid: 0.1666

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer