OLI PÅ SVENSKA

Översättning av oli i Svenska

S Synonymer

Resultat: 216428, Tid: 2.6278

Exempel på att använda Oli i en mening och deras översättningar

Konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 316,1( 310,4) miljoonaa euroa.
Under det första kvartalet var koncernens omsättning 316,1( 310,4) miljoner euro.
Vuotta sitten se oli hyvä hotelli!
År sedan var det ett bra hotell!
Vuoden 2011 väestönlaskennassa regensburgissa oli 135_403 asukasta.
År 2010 hade quistinic 1 403 invånare.
Siinä oli tarjous, josta ei voinut kieltäytyä.
Ett erbjudande som det var omöjligt att tacka nej till.

Meillä oli oikein mukava viikonloppu gdanskissa, joka on erittäin suositeltavaa.
Vi hade en jättetrevlig helg i gdansk, som varmt rekommenderas.
Miksi tavallisessa käsilaukussa oli niin paljon tavaraa?
Varför fanns det så mycket saker i en vanlig handväska?
Sänky oli mukava ja kaunis kiva nukkua.
Sängen var bra och skön att sova i.
Vuonna 2010 siellä oli 741 asukasta.
År 2010 hade primelin 742 invånare.
Silti siinä oli sitä jotain.
Men det fanns ändå något med det.
Hänen ensireaktionsa oli:" vau.
Min första reaktion blev, "oj!
Se oli keskiviikko.
Och så blev det onsdag.
Ranskan frangi oli tuolloin lähellä keskuskurssiaan suhteessa mediaanivaluuttaan.
FRF låg vid denna tidpunkt nära sin centralkurs gentemot medianvalutan.
Meidän huoneessa oli oma tv ja wi-fi toimi hyvin.
I vårt rum fanns en privat TV och wi-fi fungerade bra.
Mikä oli paras ostoksesi?
Vilket var ditt bästa köp?
Konsulteilla oli kolme päätehtävää.
Konsulterna hade tre huvuduppgifter.
Se oli itsenäisen suomen ensimmäinen virkamieshallitus.
Detta blev det självständiga finlands första militärflygplan.
Hän oli aivan yksin.
Han låg helt ensam.
Se oli kuitenkin liian myöhäistä.
Men det var dock för sent.
Vuoden 2010 lopussa taajamassa oli 3_080 asukasta.
År 2010 hade alénya 3 020 invånare.
Siihen oli ehkä neljä pääsyytä.
Det fanns nog fyra huvudfaktorer.
Meillä oli ihana päivä yhdessä.
Vi har haft en härlig dag tillsammans.
Vuodesta 1934 hän oli saksan ulkoministeriön palveluksessa.
Från 1934 var han förbundspresident.
Muita kommenttejaminulla oli kaksi upeaa viikkoa- nautin todella siitä valtavasti.
Yterligare kommentarerjag har haft två underbara veckor, jag njöt oerhört mycket.
Myös siinä oli kaksi järjestelmää.
Även där fanns det två system.
Kyseessä oli kompromissi.
Det här blev en kompromiss.
Hänet pidätettiin sen jälkeen kun hän oli syyttänyt venäjän sisäministeriötä laajasta veronkierrosta.
Han greps efter att han hade anklagat det ryska inrikesministeriet för omfattande skattesmitning.
Se oli tosiaan maahantuojien etujen mukaista, mutta se ei auttanut akt-maiden viljelijöitä.
Detta låg visserligen i importörernas intresse, men det hjälpte inte bönderna i avs-länderna.
Se oli ihan selkeää.
Det stod fullkomligt klart.
Vuonna 1998 rekisteröityjä kalastajia oli 2_950, ja näistä noin 1_000 oli kokoaikaisia.
År 1998 fanns det 2 950 registrerade fiskare, varav ca 1 000 på heltid.
Työttömyysaste oli eu:n keskiarvoa alhaisempi vuonna 1998.
Arbetslösheten låg under eu­genomsnittet under 1998.

Resultat: 216428, Tid: 2.6278

"Oli" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer