OLISI PAREMPI PÅ SVENSKA

Översättning av olisi parempi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 581, Tid: 0.1825

vara bättre (74) vore bättre (43) är bättre (36) är bäst (14) bli bättre (4)

Exempel på att använda Olisi Parempi i en mening och deras översättningar

Ja suoraan sanoen tämä olisi parempi paikka, jos te olisitte johtajana.
Och helt ärligt... stället skulle nog vara bättre om ni höll i tyglarna.
Jotta se olisi parempi seuraavalla kerralla.
Så den kunde vara bättre nästa gång den spelade.
Maailma olisi parempi paikka ilman sinua.
Den här världen kommer bli bättre utan dig i den.
Eikö heidän olisi parempi olla pakastimessa?
Skulle de inte ha det bättre i en frysbox?

Miksi meidän asiamme olisi parempi kuin ranskalaisten?
Varför skulle våra värderingar vara bättre än de franska?
Ehkä sinusta olisi parempi, että imow toimii ollessasi poissa kotoa tai nukkuessasi?
Du kanske föredrar att imow arbetar när du inte är hemma eller sover?
Maailma olisi parempi paikka ilman eddie kingiä.
Världen skulle vara bättre utan eddie king.
Ja sinä sanoit, että hänellä olisi parempi ilman minua.
Och du sa att han skulle ha det bättre utan mig.
Toisaalta minusta olisi parempi vahvistaa euroopan unionin kilpailukykyä muilla keinoin.
Samtidigt föredrar jag att förstärka europas konkurrenskraft med andra medel.
Eikös keihäs olisi parempi suoja kuin lasi.
Skulle inte spjutet vara bättre skydd än en glaslåda?
Äiti saa hyväksyä, etten aio paeta, jotta hänellä olisi parempi mieli.
Mamma får acceptera att jag inte tänker fly för att hon ska må bra.
Toivoisin, että se olisi parempi, mutta... se on typerä, kammottava.
Jag önskar ju att den vore bättre, men den är så korkad.
Siten oikeudellisten normien sijasta olisi parempi antaa yhteisön ja jäsenvaltioiden välisiä menettelysääntöjä.
Det skulle alltså i stället för juridiska bestämmelser vara bättre med ordningsregler mellan gemenskapen och medlemsstaterna.
Kulta, moni ihminen ajattelee, että sairaala- olisi parempi paikka jos tekisimme muutoksia.
Gumman, många tycker att sjukhuset skulle må bra av lite förändringar.
Mikä olisi parempi?
Och vad föredrar du?
Minun mielestäni eu:n järjestelmä olisi parempi.
Jag anser att en eu-ram skulle vara bättre.
Ehkä olisi parempi keskustella tästä tilanteesta.
Det kanske vore bättre om vi diskuterade situationen.
Tämä olisi parempi jättää jäsenvaltioille.
Det är bättre om det lämnas till medlemsstaterna.
Mutta heille se olisi parempi.
Men det vore bättre för dem.
Se olisi parempi sille itselleen ja myös ympäristölle.
Det är bättre för miljön och bättre för dig.
Meidän olisi parempi lähteä.
Det är bäst vi sätter fart.
Arvoisa puhemies, aikaisemmin sanottiin, että epäonnistuminen olisi parempi kuin pettymyksen tuottava loppu.
Herr talman! man sade att ett misslyckande skulle vara bättre än en besvikelse.
Kumpi olisi parempi?
Vilket är bäst?
Sisällä olisi parempi.
Inomhus vore bättre.
Puhemies.- olisi parempi antaa vastaus kirjallisena, sillä olemme kovasti myöhässä.
Ordföranden.- ett skriftligt svar är bättre, eftersom vi är starkt försenade.
Ehkäpä tämä... olisi parempi.
Kanske det här skulle vara bättre.
Minusta olisi parempi kuulla se tuorein korvin.
Det blir bättre med fräscha öron.
Luulin, että asu olisi parempi.
Jag trodde han skulle vara bättre klädd.
Ajattelin, että riverdale olisi parempi sinulle kuin chicago.
Jag tänkte att riverdale vore bättre för dig än chicago.
Hieman kauempana radalla olisi parempi.
Lite längre bort blir bättre.

Resultat: 581, Tid: 0.1825

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Olisi parempi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer