OLISI YHÄ PÅ SVENSKA

Översättning av olisi yhä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 60, Tid: 0.2801

Exempel på att använda Olisi Yhä i en mening och deras översättningar

Lehti olisi yhä sinun.
Tidningen skulle fortfarande vara din.
Olivia olisi yhä elossa.
Olivia hade fortfarande levt.
Miksi hän olisi yhä siellä?
Och varför skulle han fortfarande vara där?
Spencer olisi yhä elossa.
Spencer hade fortfarande levt.

Jos näkisi, kukaan meistä ei olisi yhä täällä.
Om han kunde det skulle ingen av oss vara kvar här.
Ei takkini...!- se olisi yhä ehjä.
Inte min frack skulle er frack fortfarande vara hel.
Jos hän olisi saanut sen siirteen, hän olisi yhä.
Om han bara hade fått den transplantation, han hade fortfarande.
En tiennyt, että hän olisi yhä täällä.
Ja, jag trodde aldrig att hon skulle vara kvar här.
Venäjän joukot ovat vieläkin läsnä ja toimivat ikään kuin alue olisi yhä siirtomaa-aluetta.
Ryska trupper är fortfarande närvarande och de agerar som om detta fortfarande var en koloni.
Syvällä sisimmässään hän taisi toivoa, että hänen äitinsä olisi yhä elossa.
Innerst inne kanske hon hoppades att hennes mamma fortfarande var vid liv.
Meillä olisi yhä käyttöä sinulle.
Du är fortfarande användbar.
Mutta sitä olisi yhä sama henkilö.
Men man vore fortfarande samma person.
No jos se olisi yhä kiinni päässä, tietenkin.
Om det är kvar på kroppen, visst.
Tiedän, että ilman apuasi, minulla olisi yhä peikko äitipuolena.
Jag vet att utan er hjälp hade jag fortfarande haft ett troll till styvmor.
Toivoin, että hän olisi yhä maisemissa.
Jag hoppades att han var kvar här.
On kuin hän olisi yhä täällä.
Som om hon fortfarande är här.
Muuten hän olisi yhä hengissä.
Annars skulle han fortfarande ha levt.
Mitä sanoisitte, jos minulla olisi yhä tunteita laurieta kohtaan?
Vad skulle ni säga om jag sa att jag fortfarande har känslor för lori?
Luulin että hän olisi yhä tarahongin eristämiskeskuksessa.
Jag trodde han var kvar i fånglägret på tarahong.
Se olisi yhä seinä.
Det skulle ändå vara väggen.
Minulla olisi yhä työni, päheä taloni- ja luultavasti vielä tyttöystäväni.
Jag hade haft kvar mitt jobb, mitt grymma hus och förmodligen min flickvän.
Jos hän olisi yhä elossa, löytäisin hänet sieltä.
Om han skulle vara i livet skulle jag hitta honom här.
Moni ihminen olisi yhä elossa.
Många skulle fortfarande leva.
Hän olisi yhä täällä.
Sinun olisi yhä syötävä, mutta sinun ei aina tarvitsisi tappaa.
Du skulle fortfarande måste mata, men du skulle inte alltid att döda.
Jos juttu olisi yhä sinun, miten jäljittäisit hänet?
Och om du fortfarande var på fallet, hur skulle du spåra honom?
Eugene olisi yhä täällä.
Eugene skulle fortfarande ha varit här.

Resultat: 60, Tid: 0.2801

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer