ON HÄNEN PÅ SVENSKA

Översättning av On Hänen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2786, Tid: 0.2256

On hänen
är hennes (497) har hans (117) blir hans (12) ligger hans (10) står hans (8) måste han (5) bör han (7) finns hans (6) han har (32) har han (14) är hon (13) var hennes (8) vara hennes (4)

Exempel på att använda On Hänen i en mening och deras översättningar

Tämä on hänen tarinansa.
Det här är hennes berättelse.
Tämä on hänen vastaus.
Här är hennes svar.
Minulla on hänen kansansa, poikansa- ja vaimonsa.
Jag har hans folk, hans son och hans fru.
Tässä on hänen käyntikorttinsa.
Jag har hans visitkort.
Ai, se on hänen viimeinen pelinsä!
Det blir hans sista match!
Tämä on hänen viimeinen lapsuudenkokemuksensa.
Det här blir hans sista erinran om barndomen.
Står hans
Siinä on hänen nimensä! Mitä?
Det står hans namn på den.
Siinä on hänen numeronsa, sähköpostinsa ja Twitter-osoitteensa.
Där står hans nummer, hans mejladress och Twitterkonto.
Måste han
Se on hänen päätöksensä.
Det måste han få bestämma själv.
Jos Juhana valloittaa tien Doverista Lontooseen,- on hänen ylitettävä Medwey täällä, Rochesterissa.
Om John tar Dovervägen till London måste han igenom Medway, nära Rochester.
Andra meningen exempel
Sitten on hänen vuoronsa.
Det är hennes tur.
On hänen etujensa mukaista saada yleinen mielipide Puolassa ja Euroopassa jakautumaan ja hajaantumaan.
Det ligger i hans intresse att polarisera och söndra bland allmänheten i Polen och Europa.
Tuo on hänen äänensä.
Det är hennes röst.
Vesipelastus, meillä on hänen sijaintinsa.
Vi har hans position.
Se on hänen heikkoutensa, ei sinun.
Det blir hans svaghet, inte din.
Sinulla on hänen silmänsä.
Du har hans ögon.
Kuinka monta heimoa on hänen reitillään?
Hur många stammar står i hans väg?
Se on hänen parhaakseen.
Det ligger i hans intresse.
Tuo on hänen äitinsä.
Det är hennes mors.
Tämä on hänen näkymänsä.
Det blir hans utsikt.
Se on hänen luontonsa, olisi väärin kieltää.
Det ligger i hans natur, det vore fel att förneka det.
Ray Beringer on hänen pomonsa.
Ray Beringer är hennes chef.
Meillä on hänen hammastietonsa.
Vi har hans tandkort.
Koko kansa on hänen tiellään, ja jos emme huomioi varoitusmerkkejä.
Hela nationen ligger i hans väg, och om vi ignorerar varningstecknen.
Tuo on hänen hautansa.
Det här blir hans grav.
Siinä tarkoituksessa on hänen.
För detta ändamål bör han.
Minulla on hänen vaimonsa.
Jag har hans fru.
Se on hänen herkkuaan.
Det är hennes favoritmat!
Minulla on hänen sisäänkirjoitusjournaali todisteena.
Jag har hans inskrivningsjournal att bevisa det.
Missä on hänen toimistonsa?
Var ligger hans kontor?

Resultat: 2786, Tid: 0.2256

Ord för ord översättning


S Synonymer till "on hänen"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer