ON MYÖNNETTÄVÄ PÅ SVENSKA

Översättning av on myönnettävä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 211, Tid: 0.1437

Exempel på att använda On Myönnettävä i en mening och deras översättningar

Minun on myönnettävä, että minulla on erityisiä odotuksia tämän puheenjohtajakauden suhteen.
Jag måste erkänna att jag har särskilda förväntningar på detta ordförandeskap.
Minun on myönnettävä, että sain puhelimitse varsin terävän vastauksen.
Jag måste medge att hans svar per telefon var ganska tvärt.
Teidän on myönnettävä, että se on liikaa!
Ni måste erkänna att det är en överdrift!
EN arvoisa puhemies, minun on myönnettävä, että keskustelu on saanut minut hieman hämilleni.
EN herr talman! jag måste erkänna att diskussionen har gjort mig förbryllad.

On myönnettävä, että se ei ollut paras mahdollinen päätös.
Man måste medge att det inte var det bästa beslutet.
Meidän on myönnettävä se, ennen kuin aloitamme.
Vi måste inse detta innan vi börjar.
Turkin on myönnettävä täydet ihmisoikeudet vähemmistöilleen.
Turkiet måste ge sina minoriteter fullständiga mänskliga rättigheter.
Meidän on myönnettävä, että tuotesijoittelua tapahtuu.
Vi måste erkänna att produktplacering förekommer.
Meidän on myönnettävä se tosiasia, että tätä tavoitetta on äärimmäisen vaikea saavuttaa.
Vi måste inse att detta kommer att bli väldigt svårt att uppnå.
Teidän on myönnettävä, että komissio ei ole onnistunut muuttamaan tätä asiaa.
Ni måste medge att kommissionen inte lyckats införa några förändringar i det avseendet.
Meidän on myönnettävä, että suojan taso on tällä hetkellä riittämätön.
Vi måste medge att det nuvarande skyddet är otillräckligt.
Minun on myönnettävä, että tällä hetkellä minua nolottaa.
Jag måste tillstå att jag är generad just nu.
Molempien osapuolten on myönnettävä, että niiden lentokoneteollisuus tarvitsee tukia.
Båda sidor måste erkänna att deras luftfartsindustri behöver stöd.
Meidän on myönnettävä, että lähestymistapaa on muutettava.
Vi måste inse att vi behöver ett nytt synsätt.
Euroopan komission on myönnettävä varoja tämän alan tutkimukseen.
Europeiska kommissionen måste ge pengar till forskningen inom detta område.
Mielestäni näiden yhteisöjen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen on myönnettävä huomattavasti varoja.
Jag anser att betydande medel måste avsättas för dessa samhällens ekonomiska och sociala utveckling.
DE arvoisa puhemies, minun on myönnettävä, etten tunne kyseistä jäsentä.
DE herr talman! jag måste medge att jag inte känner kollegan.
Sinun on myönnettävä, että se oli vähän outoa.
Du måste erkänna att det var lite märkligt.
Bse-tauti on valitettavasti yhä olemassa, ja meidän on myönnettävä se.
BSE finns olyckligtvis fortfarande kvar, och vi måste inse det.
Sinun on myönnettävä minulle turvapaikka.
Du måste ge mig en fristad.
Jopa minun on myönnettävä, että se on uusi ajatus.
Jag måste medge att det låter nyskapande.
Ja minun on myönnettävä, että alan huolestua.
Och jag måste erkänna att jag börjar bli orolig.
Minun on myönnettävä, että komentaja riker onnistui melkoisen ihailtavasti.
Jag måste medge att riker skötte sig alldeles utmärkt.
Sinun on myönnettävä, että alan olla hyvä tässä.
Du måste erkänna att jag börjar bli bättre på detta.
Meidän on myönnettävä erehdyksemme.
Vi måste erkänna våra misstag.
Mutta sinun on myönnettävä, george, se läimäytys naamaan.
Men du måste medge, george, slaget i ansiktet?
Sinun on myönnettävä se itsekin.
Du måste erkänna det.
Sinun on myönnettävä, ettei tämä ole hyväksi harrisonille.
Du måste medge att det här inte är bra för harrison.
Nyt on koittanut aika, jolloin sinun on myönnettävä, että tämä on huijausta.
Tiden har kommit då du måste erkänna att detta är ett spratt.
Teidän on myönnettävä, että hän näki taifuunin hämäyksen.
Ni måste medge att han genomskådade tyfonen.

Resultat: 211, Tid: 0.1437

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"On myönnettävä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer