ON OMAA PÅ SVENSKA

Översättning av on omaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 54, Tid: 0.0888

Exempel på att använda On Omaa i en mening och deras översättningar

Tämä on omaa syytäsi.
Det här är ditt eget fel.
Se on omaa syytäsi.
Det är ditt eget fel!
Kaikki tämä on omaa syytäni.
Alltihop är mitt fel.
Mutta se on omaa syytäsi.
Men det är ditt eget fel.

Meillä on omaa väkeä oven takana.
Vi har eget folk ute bakom dörren.
Se on omaa syytäni.
Det är mitt fel.
Hän on omaa sukuasi.
Han är ditt eget kött och blod.
Mielestäni se on omaa syytäni.
Det är mitt fel.
Tämä on omaa syytäsi.
Det är ditt eget fel.
Ei, se on omaa syytäni.
Nej, det är mitt fel.
Thorkild, kaikki on omaa syytäsi.
Thorkild, det är ditt eget fel.
Luulen, että se on omaa syytäni.
Jag tror att allting är mitt fel.
Tämä on omaa syytäsi, kal-el.
Det är ditt eget fel.
Minulla on omaa rahaa.
Jag har egna pengar.
Minulla on omaa rahaa, kiitos vain.
Jag har egna pengar, tack.
Kaikki ennen kymmentä on omaa aikaani.
All tid fram till tio är min tid.
Mikset ymmärrä, että minulla on omaa lahjakkuutta?
Varför förstår du inte att jag har egen talang?
Mikä on omaa ruokaa?
Vad är det i vår mat?
Minulla on omaa rahaa.
Jag har egna.
Tämä on omaa syytäsi.
Det här är ditt fel.
Tämä on omaa syytäni.
Det är mitt eget fel.
Kaikki on omaa syytäsi.
Allt är ditt fel.
Meillä on omaa rahaa nyt.
Vi har egna pengar nu.
Tämä on omaa syytäsi.
Det är för din egen skull.
Tämä on omaa voimaani. minun.
Min kraft är min egen.
Onneksi minulla on omaa tilaa.
Jag är glad att ha min egen lilla vrå nu.
Richard, tämä on omaa merkkiäni. tres comas.
Richard, det här är mitt eget märke, tres comas.
Kaikki muu on omaa tekoasi.
Resten blir din gärning.
Melot on omaa vertasi.
Melot måste det bli av blodsband.
Sinulla on omaa seuraa siellä.
Du har ditt eget sällskap där.

Resultat: 54, Tid: 0.0888

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "on omaa"


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer