ON VAIKEA YMMÄRTÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av on vaikea ymmärtää i Svenska

S Synonymer

Resultat: 109, Tid: 0.0956

Exempel på att använda On Vaikea Ymmärtää i en mening och deras översättningar

On vaikea ymmärtää, että tämä on vanhan naisen aikaansaannosta.
Men det är svårt att förstå att en gammal dam kan åstadkomma detta.
Minusta tätä on vaikea ymmärtää.
Tiedän, että ulkopuolisen on vaikea ymmärtää.
Minun on vaikea ymmärtää tätä.

Tiedän, että on vaikea ymmärtää, mutta hän oli hieno isä.
Jag vet att det är svårt att förstå men han var en fin pappa.
Sitä monen on vaikea ymmärtää.
Neuvosto vastusti ajatusta voimakkaasti, ja on vaikea ymmärtää sen syytä.
Rådet har bestämt motsatt sig detta, och det är svårt att förstå varför.
Minun on vaikea ymmärtää tätä.
Ajan kulua on vaikea ymmärtää.
Det är svårt att förstå tiden medan den går.
Ihmisten on vaikea ymmärtää varsinkin niiden, jotka eivät olleet siellä.
Vissa folk har svårt att förstå speciellt de som inte var där.
Hänen huonoa paštuaan on vaikea ymmärtää.
Lhmisten on vaikea ymmärtää sitä.
Människor har svårt att förstå det.
Joskus on vaikea ymmärtää charleytä.
Det är svårt att förstå sig på charley ibland.
Tuntuu että ihmisten on vaikea ymmärtää.
Omgivningen kan ha svårt att förstå.
On vaikea ymmärtää, miksi rakennerahastot sisällytetään tähän asetukseen.
Därför är det svårt att förstå varför strukturfonderna tagits med i denna förordning.
Tällä tarkoitan, että tavallisen kansalaisen on vaikea ymmärtää sitä.
Vad jag menar är att EU är svårt att förstå för den vanliga medborgaren.
Ja sitä on vaikea ymmärtää.
Mielestäni on vaikea ymmärtää tai perustella, miksi palvelut jätettiin tämän ohjelman ulkopuolelle.
Jag finner det svårt att förstå eller försvara varför tjänstesektorn lämnades utanför denna verksamhet.
Yhtä asiaa vain on vaikea ymmärtää.
Sitä on vaikea ymmärtää, koska galileo-ohjelmahan on hyvin tärkeä meriturvallisuuden kannalta.
Detta är obegripligt eftersom galileo är av vikt för den maritima säkerheten.
Sitä monen on vaikea ymmärtää.
Minun on vaikea ymmärtää, miksi se vei niin kauan.
Jag tyckte det var svårt att förstå varför detta tog så lång tid.
Häntä on vaikea ymmärtää.
Minun on vaikea ymmärtää toimintatapojasi.
Jag har svårt att förstå dina tillvägagångssätt.
Tätä on vaikea ymmärtää.
Jag förstår knappt det här.
Tätä on vaikea ymmärtää.
Naisia on vaikea ymmärtää.
Kvinnor är svåra att förstå ibland.
Sharonia on vaikea ymmärtää.
Sharon är svår att förstå sig på.
Tätä on vaikea ymmärtää.
Tätä on vaikea ymmärtää,- mutta se on totta.- tulit kirpun kyydissä.
Det är svårt att fatta, men det är sant.

Resultat: 109, Tid: 0.0956

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING
SYNONYMER

"On vaikea ymmärtää" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer