ON VOITETTU PÅ SVENSKA

Översättning av on voitettu i Svenska

S Synonymer

Resultat: 92, Tid: 0.081

Exempel på att använda On Voitettu i en mening och deras översättningar

Taistelu on voitettu.
Striden är vunnen.
Jackpot näiden koneiden verkko on vähitellen rakennettu, kunnes se on voitettu.
Jackpotten i dessa maskinen nätverket successivt byggs tills den är vunnen.
Yksi taistelu on voitettu, mutta yksi taistelu ei riitä roomalle.
Ett slag är vunnet, men ett slag räcker inte för rom.
Taistelu on voitettu.
Slaget är vunnet.

Näin progressiivinen jackpot tulee jatkuvasti kasvaa jokaisen pelaajan kunnes se on voitettu.
Således progressiva jackpotten ökar kontinuerligt med varje spelare tills den är vunnen.
Minut on voitettu ja häpäisty!
Jag är besegrad och utskämd!
Jackpot on voitettu tähän mennessä on joitakin erittäin kunnioitettava 25 miljoonaa euroa.
Jackpotten har vunnits hittills är några mycket respektabel 25 miljoner euro.
Taistelu on voitettu. voitte riisua kypäränne nyt.
Slaget är vunnet herr riddare, du kan ta av dig hjälmen.
Mercian taistelu on voitettu.
Striden om mercia är vunnen.
Massawomeckit on voitettu!
Massawomeck-stammen är besegrad!
Teidät on voitettu.
Pahuus on voitettu.
Ondskan har besegrats.
Väittely on voitettu.
Diskussionerna har vunnits.
Puolet taistelusta on voitettu.
Halva striden är vunnen.
En ennen kuin sota on voitettu.
Inte förrän kriget är vunnet.
Ensimmäinen taistelu on voitettu.
Det första slaget är vunnet.
Sotilas ei lepää, ennen kuin taistelu on voitettu.
En soldat blinkar inte förrän striden är vunnen.
Sorto on voitettu.
Förtrycket har besegrats.
Ja kuinka monta sotaa on voitettu puhtaalla omallatunnolla?
Och hur många krig har vunnits av ett rent samvete?
Kun se on voitettu, jackpot palautuu 500 dollaria.
När det har vunnit kommer jackpotten återställs till$ 500.
Angor rot on voitettu!
Angor ryt är besegrad!
Toinen taistelu on voitettu.
Det andra slaget är vunnet.
Taisteluita on voitettu suurempaakin ylivoimaa vastaan.
Strider har vunnits mot sämre odds.
Salomo on voitettu.
Salomo är besegrad.
Veljet ja sisaret, tuotantokamppailu on voitettu.
Bröder och systrar, slaget om produktionen har vunnits.
Dal'rok on voitettu.
Dal' rok är besegrad.
Viimeinen taistelu ja sota on voitettu.
En sista strid och kriget är vunnet.
Hänet on voitettu!
Vi fick honom, han är besegrad.
Saat, mitä sydämesi tahtoo, kunhan sota on voitettu.
Ni ska få det ni allra mest önskar... när kriget är vunnet.
Niin, kuningas aelle on voitettu.
Så kung aelle är besegrad.

Resultat: 92, Tid: 0.081

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer