ONKIN PÅ SVENSKA

Översättning av onkin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 7051, Tid: 0.2132

Exempel på att använda Onkin i en mening och deras översättningar

Se onkin ihan päällikköhommaa!
Du är ju chef vettja!
Yritys onkin pitänyt jo.
Företaget har nu fått ett.
Se onkin ainoa vaihtoehto!
Det är det enda alternativet!
Tämä onkin hankala kysymys.
Det är den tuffa frågan.

Tänään onkin ollut oikein hieno kevätpäivä.
Idag har vi haft en härlig vårdag.
Teillä onkin kyllä monta vaihtoehtoa!
Det finns många alternativ för dig.
Siksi komitologiamenettely onkin niin merkittävä ja tärkeä asia.
Därför är kommittéförfarandet så framträdande och viktigt.
Tässä tämä suuri ongelmakenttä onkin.
Där har vi det stora problemet!
Tässä onkin tehtävää ukrainan hallitukselle ja kansalle.
Här finns en uppgift för ukrainas regering och folk.
Tämä onkin otettava huomioon yhteisön ohjelmissa.
Detta måste återspeglas i gemenskapens program.
Kynnys onkin madaltunut.
Tröskeln har blivit lägre.
Se onkin aivan oikein!
Det är helt rätt!
Siinä onkin paljon mielenkiintoisia piirteitä.
Där finns många spännande inslag.
Meidän onkin jatkettava tällä tiellä.
Det är därför vi måste fortsätta på den inslagna vägen.
Yksipuolisesti sovellettuna huutokauppa onkin pelkkä ylimääräinen vero.
Ensidiga auktioner blir bara ytterligare skattebördor.
Tämä onkin jo hankalaa.
Redan här blir det ju svårt.
Onkin esitetty erilaisia tulkintoja.
Det finns olika tolkningar.
Siksi palveludirektiiviä onkin tarkistettava.
Därför måste tjänstedirektivet omarbetas.
Näin onkin tapahtunut vuosikymmenet.
Sådant har förekommit i decennier.
Juuri tässä onkin mielestäni syy vaikeuksiin.
Häri ligger problemet för mig.
Tämä onkin hankala kysymys.
Detta är en svår fråga.
Eu:n väkiluku onkin maailman kolmanneksi suurin kiinan ja intian jälkeen.
EU har världens tredjestörsta befolkningsmängd efter kina och indien.
Meidän onkin asetettava wienissä realistinen aikataulu kyseisen sopimuksen tekemiselle.
I wien måste vi fastställa en realistisk tidsplan för slutandet av det avtalet.
Esimerkiksi" sanon" onkin" sizanon.
Säga blir "sizäga.
Tämä onkin vain ajan kysymys.
Det var bara en tidsfråga.
Meillä onkin kaksi hintaluokkaa.
Det finns två priskategorier.
Paraatin teemana onkin puolustusvoimat- 100 vuotta valmiutta.
Temat för årets parad är "försvarsmakten- 100 år av beredskap.
Siinä ongelma onkin.
Däri ligger problemet.
Sitten se onkin valmis!
Sen är den klar!
Se onkin uutta tänään.
Det blir de första för ikväll.

Resultat: 7051, Tid: 0.2132

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer