PÄÄSEE PÅ SVENSKA

Översättning av pääsee i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1851, Tid: 0.2261

Exempel på att använda Pääsee i en mening och deras översättningar

Hän pääsee kotiin tänään.
I kväll kommer han hem.
Jos suspeniota pääsee limakalvoille, limakalvot tulee huuhtoa perusteellisesti vedellä.
Om slemhinnor kommer i kontakt med suspensionen, ska slemhinnorna spolas ordentligt med vatten.
Koirakin pääsee mukaan!
Hund får följa med.
Tuvaro virus pääsee järjestelmään sisälle kysymättä minkäänlaista lupaa.
Tuvaro virus kommer in i systemet utan att be om tillåtelse.

Sieltä pääsee central station ja kaikki lentokentälle valmentajien vain muutaman minuutin.
Därifrån når man centralstationen och alla flygbussar på bara några minuter.
Hän pääsee pian rauhaan.
Hon får snart frid.
Tämä pääsee pinta- ja pohjavesiin sateen mukana, ja päätyy lopulta kehoihimme.
Dessa når yt- och grundvattnet tillsammans med regnvattnet och hamnar slutligen i våra kroppar.
Hän pääsee sen yli.
Det kommer hon över.
Miksi hän pääsee pois?
Varför får han gå?
Ehkä hän pääsee sisään veren kautta.
Jag tror att han tar sig in via blodet.
Vain 15 prosenttia pääsee ministeritasolle, jossa ministerit lukevat sitten virkamiesten valmistelemia käsikirjoituksia.
Bara 15 procent hamnar på ministernivå, och de läser handlingar som utarbetats av tjänstemän.
Hän pääsee niskan päälle.
Han får övertaget.
Jos se pääsee lihakseen, hän kuolee.
Om det når muskeln så dör hon.
Peli on ohi, jos stannis pääsee porttien läpi.
Om stannis tar sig igenom portarna, är spelet slut.
Nakamura pääsee pakoon.
Nakamura kommer undan.
Jos hän pääsee alukseeni, emme ehkä löydä niitä toisia lapsia.
Om hon tar sig till min farkost kanske vi inte hittar barnen.
Micky pääsee mestaruusotteluun.
Micky får chansen!
Miten hänen luokseen pääsee?
Hur når jag honom?
Simap-sivuilta pääsee myös ted-tietokannan tarjouspyyntöilmoituksiin.
Genom SIMAP tillhandahålls också tillgång till anbudsmeddelanden på ted-databasen.
Miten hän pääsee kotiin?
Hur kommer han hem?
Stig pääsee historiankirjoihin.
Stig hamnar i historieböckerna.
Koska isäsi pääsee pois täältä?
När kommer din pappa ut?
Ilmakehään pääsee erilaisia saasteita useista eri lähteistä.
Olika föroreningar släpps ut i atmosfären från en rad olika källor.
Jos hän pääsee atlantin yli,- hän tuhoaa koko itärannikon tunnissa.
Han når över atlanten. han raderar hela östra kusten på en timme.
Hawk pääsee kunniapaikalle!
Höken får hedersplatsen!
Hän pääsee pään sisään ja saa tekemään kamalia asioita.
Han tar sig in i ens huvud. och... han tvingar en att göra hemska saker.
Puma-hotellilta pääsee helposti rio de janeiron päänähtävyyksille.
Puma hotel erbjuder enkel tillgång till rio de janeiros främsta sevärdheter.
Jos tämä pääsee lehtiin, olemme nyt tarrarosvot!
Om det här hamnar i tidningarna, är vi numera de kladdiga banditerna.
Muttajos hän pääsee vapaaksi, kaikki saavat tietää.
Men om han släpps fri kommer alla veta sanningen.
Kirjastoon pääsee kirjastokortilla ja pin-koodilla.
Du loggar in med e-postadress och pin-kod.

Resultat: 1851, Tid: 0.2261

SE ÄVEN

Se även


"Pääsee" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer