PALANNUT PÅ SVENSKA

Översättning av palannut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1881, Tid: 0.1327

Exempel på att använda Palannut i en mening och deras översättningar

Parappa on palannut rytmeine ja riimeineen uutta ps4-sukupolvea varten.
Parappa är tillbaka för visa en ny generation rytm och rim på PS4.
Peter ei ole vielä palannut lentoasemalta.
Peter är inte tillbaka från flygplatsen än.
Sobel on palannut amerikkalaisten leipiin.
Sobel har återvänt för att jobba för amerikanerna.
Toistan, sobel on palannut amerikkalaisten leipiin.
Jag upprepar. sobel har återvänt för att jobba för amerikanerna.

Clio on palannut kaupunkiin, tosin vain kolmeksi päiväksi.
Clio är i stan igen, men bara i tre dagar.
Mutta nyt olen palannut.
Men är tillbaka nu.
Katsokaas kuka on palannut!
Kolla vem som är tillbaka!
Optimismi oli kuitenkin perusteetonta ja kaaos on palannut.
Men den optimismen var ogrundad och kaos har återvänt.
Palannut jotenkin eloon?
Lever igen på nåt sätt?
Et koskaan palannut siihen tukiryhmään, vai mitä?
Du återvände inte till stödgruppen, va?
Tuntuu, kuin olisin palannut peruskouluun.
Det kändes som jag var tillbaka i gymnasiet!
Oletko juuri palannut mallorcalta?
Hamnade visst på mallorca igen!
Hän ei palannut autolleen.
Han återvände inte.
Elämäni oli palannut takaisin raiteilleen.
Mitt liv hade kommit på fötter igen.
Osa on palannut.
En del har återvänt.
Mutta nyt olen palannut.
Men nu är jag tillbaka!
Hän on palannut yhteyteen.
Han har tagit kontakt igen.
Miksi et palannut kahta kuukautta myöhemmin?
Kunde du inte ha kommit två månader senare?
Pallo ei palannut maahan.
Ballongen återvände inte.
Hän on palannut, flit.
Han är hemma, flit.
Sir huxley ei ole palannut.
Sir huxley har inte återvänt.
Hän on varmaan palannut lähtönne jälkeen.
Hon måste ha kommit efter ni åkte.
Susi ei palannut, mutta kylä eli pelossa.
Vargen återvände aldrig, men byn levde ändå i skräck.
Avon on palannut, ja olet barksdalen kulmassa.
Avon är hemma och du står på ett barksdalehörn.
Mutta nyt se on palannut.
Men nu är den tillbaka.
Salama, mikäli katselet, hienoa että olet palannut.
Flash, om du tittar, så är det skönt att se dig igen.
Se on sen sijaan palannut täysin vanhentuneisiin käsityksiin.
I stället har man återgått till helt föråldrade begrepp.
Pimeys on palannut.
Mörkret har återvänt.
Vanha suosikki on palannut!
Vår favoritsmed är tillbaka!
Tuhlaajapoikanne on palannut.
Den förlorade sonen har återvänt.

Resultat: 1881, Tid: 0.1327

SE ÄVEN

Se även


"Palannut" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer