PALVELUKSEN PÅ SVENSKA

Översättning av palveluksen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2197, Tid: 0.1477

Exempel på att använda Palveluksen i en mening och deras översättningar

Teitte valtavan palveluksen ympäristölle ja vahvistitte euroopan vaikutusvaltaa.
Ni gjorde miljön en oerhört stor tjänst och stärkte det europeiska inflytandet.
Olen varma siitä, että parlamentti on tehnyt tässä suhteessa historiallisen palveluksen.
Jag är övertygad om att parlamentet har utfört en historisk tjänst i detta avseende.
Tarkastuksen tultua toimitetuksi käsitellään vakinaisen palveluksen suorittamisen lykkäystä koskevat hakemukset.
Sedan besiktningen förrättats, behandlas ansökningarna om uppskov med inträde i aktiv tjänstgöring.
Hän keskeytti palveluksen ja kutsui pastoria paholaiseksi.
Hon avbröt gudstjänsten och kallade prästen för djävul.

Eurooppa haluaa tehdä järjestäytyneelle rikollisuudelle suuren palveluksen.
EU vill göra den organiserade brottsligheten en enorm tjänst.
Mutta tiedämme mitä karkotus on 30 vuoden palveluksen jälkeen.
Men vi vet alla vad pension och exil betyder efter 30 års tjänstgöring.
Arvoisa rouva puhemies, karin jöns on tehnyt tälle parlamentille suuren palveluksen.
Fru ordförande! karin jöns har gjort denna kammare en stor tjänst.
Joku aikoi räjäyttää kirkkonne. mahdollisesti palveluksen aikana.
Nån tänkte spränga kyrkan, troligtvis under gudstjänsten.
Jos teet tämän palveluksen, jaamme voiton.
Gör du mig den här tjänsten, så delar vi på vinsten.
Näillä ylilyönneillä parlamentin enemmistö on tehnyt huonon palveluksen euroopalle.
Genom dessa överdrifter har en majoritet av parlamentet gjort europa en dålig tjänst.
Tänään, palveluksen jälkeen.
I kväll efter gudstjänsten.
He tekivät meille palveluksen kiillottamalla saappaat.
Sen gör jag tjänsten att polera hennes kängor.
Eurooppalainen seurantakeskus tekee tässä arvokkaan palveluksen.
Ett europeiskt övervakningscentrum kan då tillhandahålla värdefulla tjänster.
Hänen miehellään on ystäviä kuvernöörin toimistossa, joten hän soitti muutaman palveluksen.
Hennes make har vänner på guvernörens kontor. han bad om några tjänster.
Tulin palveluksen vuoksi, jonka olet velkaa.
Jag är här för tjänsten som du är skyldig mig.
Hän saa lukion palveluksen perusteella työttömyyseläkettä.
Om han på grundval av tjänstgöringen vid gymnasiet lyfter arbetslöshetspension.
Voit jättää sotilasavustushakemuksen kelaan jo kuukautta ennen palveluksen alkamista.
Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan tjänsten inleds.
Muuta sairautta tai vammaa, jos se todennäköisesti on palveluksen olennaisesti pahentama.
Annan sjukdom, om den sannolikt har orsakats av tjänstgöringen, samt.
Selvitä kuka täällä on meille palveluksen velkaa.
Ta reda på vilka vi är skyldiga tjänster härinne.
Teettekö sen palveluksen?
Vill du göra mig den där tjänsten?
Paleltaa palveluksen jälkeen.
Jag fryser efter tjänstgöringen.
Mainitsit toisenkin palveluksen.
Du nämnde två tjänster.
Sitten voit tehdä tämän palveluksen, tony.
Gör mig då den här tjänsten, tony.
He ovat minulle muutaman palveluksen velkaa.
De är skyldiga mig några tjänster.
Palveluksen pyytäminen vulkaaneilta käy usein kovin kalliiksi.
Att be vulcanerna om tjänster brukar bli dyrt.
Kiitos, että teet minulle tämän palveluksen, john.
Tack för att du gör mig den här tjänsten, john.
Eräät isokenkäiset marsissa ovat minulle velkaa palveluksen.
Några på mars är skyldig mig tjänster.
Nick, jos teet palveluksen, lupaan sinulle.
Nick, om du gör mig denna tjänsten, så lovar jag.
Tarvitsen sen palveluksen.
Jag behöver tjänsten.
Toivon teidän korkeutenne muistavan tämän palveluksen.
Jag hoppas att ers höghet kommer att minnas den här tjänsten.

Resultat: 2197, Tid: 0.1477

"Palveluksen" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer