PAREMPI PÅ SVENSKA

Översättning av parempi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 10259, Tid: 0.2691

Exempel på att använda Parempi i en mening och deras översättningar

Hollannilla on kuitenkin paljon parempi maine kuin esimerkiksi irlannilla tai luxemburgilla.
Holland har ändå ett mycket bättre rykte än till exempel irland eller luxemburg.
Kaikkien asianosaisten kannalta on parempi, että nämä asiat ymmärretään selvästi.
Det är att föredra för alla berörda att dessa är mycket klart förståeliga.
Parempi olla hieman epäileväinen kuin uskoa kaiken, paasio muistuttaa.
Det är bättre att vara lite misstänksam än att tro på allt, säger paasio.
Kokonaisuus on parempi kuin sen kahden osan summa.
Helheten är bättre än summan av dess båda delar.

Mitä paremmat porkkanat sen parempi keitto.
Ju bättre tomater desto godare sås, helt enkelt.
Suunnitelmasi on omaani parempi.
Det är att föredra framför min plan.
Mielestäni meillä olisi oltava parempi ja voimakkaampi lähestymistapa kriisin voittamiseen.
Jag anser att vi borde ha bättre och kraftfullare metoder för att hantera krisen.
Siitä tulee parempi kuin kaupasta ostetuista.
Griljera sen, blir mycket godare än den du köper i butiken.
Kumpi on teidän mielestä parempi?
Vilket är bäst tycker du?
Se on parempi, mutta krokotiilit syövät raatoja.
Det är att föredra, men krokodiler äter även kadaver.
On parempi, ettet tiedä.
Lika bra att du inte vet.
Ruotsissa tilanne on parempi.
Det är bäst i sverige.
Kansanterveyden kannalta on parempi vähentää altistumista yleisellä tasolla.
För folkhälsan är en allmän minskning av exponeringen att föredra.
Jopa parempi kuin lempiruokani munakoiso.
Ännu godare än min favoriträtt med auberginer.
Mietintö olisi ehkä parempi ilman niitä.
Betänkandet vore kanske bättre utan dem.
Parempi olla varovainen.
Det är bra att vara varsam.
Tämän vuoksi yhteisessä kannassa ehdotettu menettely on parempi.
Den metod som föreslås i den gemensamma ståndpunkten är därför att föredra.
Näin on maggielle parempi.
Det är för hennes bästa. -hur då?
On totta, että esimerkiksi luokanopettajilla on parempi palkka.
Det är sant att till exempel klasslärare har bättre lön.
Eikö olisi parempi pysyä kotona?
Nej, det är bäst att hålla sig hemma.
Sitä parempi kahvi mitä puhtaampi keitin.
Godare kaffe tack vare ett bättre filter!
Se on parempi ryhdille.
Det är bra för hållningen.
Hyvä nimi on parempi kuin kallis öljy, ja kuolinpäivä parempi kuin syntymäpäivä.
Bättre är gott namn än god salva, och bättre är dödens dag än födelsedagen.
Riskit huomioiden niin olisi ehkä ollut parempi.
Med risken som detta innebär, kanske det vore att föredra.
Ds mark III on parantunut suurempi tarkkuus, parempi suorituskyky….
Den 1ds mark III är en förbättring med högre upplösning, bästa prestanda….
On kuitenkin parempi, että sopimus ratifioidaan.
Det är ändå bäst att fördraget ratificeras.
Tietysti nelossija on parempi kuin viides.
Till slut- fyran är något godare än femman.
Ei voisi olla parempi.
Kunde inte bli bättre.
Mitä pienempi kahvipaahtimo, sen parempi kahvi.
Mindre skräp, godare kaffe!
Kumpi on teidän mielestä parempi?
Vad är bäst tror ni?

Resultat: 10259, Tid: 0.2691

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer