PARISSA HÄN TYÖSKENTELI PÅ SVENSKA

Översättning av parissa hän työskenteli i Svenska

Resultat: 175, Tid: 0.3228

Exempel på att använda Parissa Hän Työskenteli i en mening och deras översättningar

Minkä parissa hän työskenteli?
Minkä parissa hän työskenteli?
Vad jobbade hon med? -jag vet inte.
Minkä parissa hän työskenteli ennen katoamistaan?
Vet du vad han jobbade med?
Tuon koneen parissa hän työskenteli videolla.
Maskinen han jobbade på i filmen.

Tässä on kaikki, minkä parissa hän työskenteli.
Det var allt som han jobbade med.
Hyper metalli seos minkä parissa hän työskenteli vetolujuus paljon yli meidän olemassa olevan teknologiamme.
Metallegeringen som han arbetade med visade en större dragfasthållhet än vår.
Hän työskenteli tämän parissa vapaa-aikanaan.
Han jobbade med den här på sin fritid.
Hän työskenteli myös teatterin parissa.
Han arbetade även inom teater.
Hän työskenteli myös vammaisten lasten parissa.
Hon arbetar även med barn med funktionsnedsättning.
Hän kuvasi kaksi amerikkalaista elokuvaa, kohtaaminen erämaassa sekä hurrikaani, joiden parissa hän työskenteli ruotsalaisten max von sydowin ja kuvaaja sven nykvistin kanssa.
Han filmade två amerikanska filmer, zandy' s bride och orkanen, där han samarbetade med ett par andra svenskar, max von sydow och filmfotografen sven nykvist.
Mutta uskoin, että hän työskenteli presidentti palmerin kanssa rauhansopimuksen parissa.
Men jag antog att han arbetade tillsammans med palmer för att främja en fredplan.
Vapaa-ajallaan hän työskenteli ympäristö-, energia-, rauhan- ja tasa-arvopolitiikan parissa.
På sin fritid arbetade hon med miljö-, energi-, freds- och kvinnofrågor.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää täällä kollega maatenia hänen erinomaisesta mietinnöstään, jonka parissa hän on työskennellyt todella kovasti.
Herr talman! jag vill från denna plats gratulera kollega maaten till hans utmärkta betänkande, vilket han arbetat hårt på.
Hän oli siviilikeksijä, joka työskenteli pentagonin prometheuksen parissa.
Han var en civil uppfinnare som jobbade med prometheus för pentagon.
Hän työskentelee ohjausjärjestelmän parissa.
Hon jobbar med styrprogrammet.
Hän työskentelee vuosikirjan parissa kanssani.
Han jobbar på årsboken med mig.
Nej, han han arbetar med leksaker och.
Hän työskentelee hallituksessa maatalouden parissa.
Han arbetar för regeringen, med jordbruks frågor.
Hän on työskennellyt erään bakteerilajin parissa.
Han har jobbat med en bakterie.
Nähtävästi hän on työskennellyt bormatin parissa salaa seitsemän vuotta.
Han har uppenbarligen arbetat med bormat i hemlighet i sju år.
Sarake 3: analyysi sarakkeen 2 kokonaishenkilöstöstä niiden tehtävien perusteella, joiden parissa he työskentelevät.
Kolumn 3: analys av det totala antalet anställda i kolumn 2 enligt deras anställningsuppdrag.
tapaa, jolla he hoitavat luonnonvaroja, maaperää ja vettä, joiden parissa he työskentelevät, ja samalla myös sosiaalisia näkökohtia, jotka liittyvät työpaikkojen luomiseen tai ylläpitämiseen maaseutuympäristössä.
i sitt sätt att förvalta naturresurserna, marken och vattnet de arbetar med, samtidigt som de även beaktar de sociala aspekterna av
Hän työskenteli kai satelliittien parissa.
Han sysslade med satellitgrejer.
Ennen soolouraa hän mm. työskenteli musiikkiteatterin parissa ja oli mukana meat loafin vuoden 1977 albumilla bat out of hell.
Som sångerska blev hon först känd för duetten "paradise by the dashboard light" med meat loaf från hans album bat out of hell 1977.
Hän oli aikafyysikko, joka työskenteli epr-paradoksin parissa.
Han arbetade med epr-paradoxen.
Hän ei tehnyt kuukausiin mitään muuta kuin työskenteli sen kellon parissa.
I flera månader gjorde han inget annat än att jobba på den klockan.

Resultat: 175, Tid: 0.3228

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Parissa hän työskenteli" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer