PERÄISIN PÅ SVENSKA

Översättning av peräisin i Svenska

S Synonymer

Resultat: 1047, Tid: 0.1263

Exempel på att använda Peräisin i en mening och deras översättningar

Se on peräisin välimeren alueelta.
Dess ursprung är medelhavsområdet.
Laji peräisin kaakkois aasiasta.
Arten kommer från sydostasien.
Kolmanneksi melkein 80 prosenttia meriympäristöä saastuttavista tekijöistä on peräisin maalta.
För det tredje har nästan 80 procent av föroreningarna av havsmiljön sitt ursprung på land.
Ranskalaiset sanovat, että peli baccarat peräisin ranskasta.
Det franska folket säger att spelet baccarat härstammar från frankrike.

Entisen neuvostoliiton alueelta peräisin olevista henkilöistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen.
Ersättning för kostnader för personer som kommer från det forna sovjetunionens territorium.
Valitse ota jeg spiser vain peräisin kotisivuilta.
Välj' aktivera jeg spiser endast för webbplatsen ursprung.
Esimerkiksi lähinnä maataloudesta peräisin olevan ammoniakin päästöt vähenivät vain 7 prosenttia.
Ammoniakutsläppen, som främst härrör från jordbruket, har till exempel bara minskat med 7.
Valiokunta korostaa, että tämä koskee vain yhteisön alueelta peräisin olevia hedelmiä.
Utskottet betonar att det bara handlar om frukt som har sitt ursprung i gemenskapen.
Kaikki käyttämästä sähköstä hotelli peräisin aurinkoenergiaa.
Alla av den el som används av hotellet kommer från solenergi.
PL arvoisa puhemies, euroopan kulttuurinen rikkaus on peräisin sen alueiden suuresta monimuotoisuudesta.
PL fru talman! europas kulturella välstånd har sitt ursprung i de europeiska regionernas stora mångfald.
Kuluttajilla on oikeus tietää, mistä tuotteet ovat peräisin.
Konsumenterna har rätt att veta var produkterna kommer från.
Tämä vuodelta 1856 peräisin oleva hotelli sijaitsee heidelbergissä ja tarjoaa tilavaa majoitusta.
Detta hotell i heidelberg har anor från 1856 och erbjuder rymligt boende.
Tämä tyyli oletettavasti peräisin kurinji hills noin 5000 vuotta sitten.
Denna stil förmodligen härrör från kurinji hills cirka 5000 år sedan.
Ensimmäinen euroopan komission asetusehdotus on peräisin vuodelta 1970.
Europeiska kommissionens första förslag till förordning härrör från 1970.
Tämä oli peräisin sinulta, olettaisin.
Det här kom från dig, förmodar jag.
Arvoisa puhemies, israelin tuonnista vain pieni osa on peräisin siirtokunnista.
Herr talman! det är bara en liten del av den israeliska exporten som kommer från bosättningarna.
Årstan kartano on peräisin keskiajalta.
Dagsås socken har medeltida ursprung.
Viidennes kaikista euroopan hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.
En femtedel av alla koldioxidutsläpp i EU kommer från transportsektorn.
Årstan kartano on peräisin keskiajalta.
Årstads socken har medeltida ursprung.
Tämä on peräisin pienestä trattoriasta san remosta.
Så den här kom från en liten trattoria i san remo.
Voisiko kolikko olla peräisin menninkäiseltä?
Kan myntet ha kommit från en pyssling?
Se oli helppoa ja pois moottoritieltä, hyvä lopettaa peräisin indiana! piilota teksti.
Det var ett lätt av och på motorvägen, stora slutar komma från indiana!göm.
Ainoa selitys on se, että se on peräisin ontosta maasta.
Den enda förklaringen är att den kom från ihåliga jorden. vi blev tagna på sängen.
Vuoto voi olla peräisin mistä tahansa.
Läckan kunde ha kommit från alla de platserna.
Raadi-kartanopuiston vanhin, vielä tänäänkin säilynyt kaavaltaan neliömäinen suunnittelu on peräisin 1700-luvun.
Raadis äldsta park, som än idag har kvar sin kvadratiska planlösning, kommer från 1700.
Ainoastaan 20 prosenttia euroopan tupakankulutuk­sesta on peräisin yhteisön tuotannosta.
Endast 20 % av den europeiska konsumtionen har sitt ursprung i gemenskapens produktion.
Vaimosi ei ilahtuisi, jos hän kuulisi, mistä ne ovat peräisin.
Jag tror inte din fru blir så glad om hon fick reda på ursprunget.
Jos niin on, ehkä ymmärryksemme lääketieteestä on peräisin toisesta maailmasta.
Om så, kan grunden för vår medicinska vetenskap ha kommit från en annan värld?
Levittävätkö euroopan kansalaiset näitä tietoja vai ovatko ne peräisin euroopan ulkopuolelta?
Sprids denna vilseledande information av eu-medborgare, eller har den sitt ursprung utanför europa?
Noin 60 prosenttia rapex-järjestelmässä ilmoitetuista tuotteista on peräisin kiinasta.
Cirka 60 procent av de produkter som har anmälts via rapex-systemet kommer från kina.

Resultat: 1047, Tid: 0.1263

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer