PERHEENI PÅ SVENSKA

Översättning av perheeni i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2131, Tid: 0.1294

Exempel på att använda Perheeni i en mening och deras översättningar

Miten ystäväni ja perheeni suhtautuisivat?
Hur reagerar familj och vänner?
Kuulen perheeni huudot kuolemaani asti.
Jag kommer att höra min familjs skrik tills jag dör.
Perheeni ja minulla oli erittäin miellyttävää oleskelua i tämän erittäin viehättävä huoneisto.
Min familj och jag hade en mycket trevlig vistelse i denna mycket charmiga lägenhet.
Kuten minä ja perheeni.
Om mig och min släkt.

Perheeni ja minä pidin paikasta ja ympäristöstä hyvin paljon!
Min familj och jag gillade platsen och omgivningen mycket!
Perheeni takia.
För min familjs skull.
Koko perheeni on samaa mieltä.
Alla i familjen skulle hålla med.
Perheeni menetti asuntoja hänen isänsä vuoksi.
Hans far berövade min släkt gården.
Mikä on minun perheeni?
Vad får min familj?
Perheeni omistaa ravintolan.
Det är min familjs restaurang.
Sait perheeni ja ystäväni hylkäämään minut?
För att jag är utstött av släkt och vänner?
Perheeni ja ystävieni pettymykseksi- olin lopettanut sotilasurani.
Till familjens och vännernas stora besvikelse... var min militära karriär över.
Perheeni vuoksi!
För min familjs skull!
Kuten minä ja perheeni.
Jo,jag och min familj.
Koko perheeni on opiskellut täällä.
Hela familjen har gått här.
Auttaisin perheeni jäseniä taloudellisesti.
Kollegerna stöttar familjen ekonomiskt.
Minäkään en viihdy perheeni parissa.
Jag avskyr också att umgås med min släkt.
Käytä perheeni firmaa beirutissa.
Använd min familjs företag i beirut.
Tai siis perheeni kaupassa, lokakuussa 1961.
Eller familjens affär, snarare. det var i oktober 1961.
Se on perheeni merkkiä.
Det är min familjs märke.
He ovat minun perheeni.
Det är min familj.
Se on perheeni motto.
Det är min familjs motto.
Minä itse ja perheeni.
Dig och din familj.
Teen tämän siksi, että perheeni pysyy turvassa.
Jag gör det bara för familjens skull.
Ei ole toista miestä, jolle uskoisin perheeni turvallisuuden, varian.
Jag skulle inte anförtro min familjs säkerhet åt nån annan, varian.
Ettänolasitminut ystävieni ja perheeni edessä.
Vad som hände var att du förödmjukade mig inför släkt och vänner.
Perheeni ymmärtää kyllä.
Familjen förstår.
Ajattelin imeväni omaa munaani- perheeni edessä pääsiäisenä.
Jag tänkte på att suga min kuk framför familjen på påsken.
Halusin muuttaa takaisin ja rauhoittaa perheeni elämän.
Jag flyttade tillbaka till lugnet för familjens skull.
Ei minun perheeni.
Inte från min släkt.

Resultat: 2131, Tid: 0.1294

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer