PIAN PÅ SVENSKA

Översättning av pian i Svenska

S Synonymer

Resultat: 10546, Tid: 0.1998

Exempel på att använda Pian i en mening och deras översättningar

Toivottavasti näemme pian tässä kauniissa ja mieleenpainuva paikka!
Hoppas vi ses snart i denna vackra och minnesvärda plats!
Kuullaan pian taas!
Vi hörs strax igen!
Ninan kuolemasta on pian kolme vuotta.
Det är snart tre år sedan nina dog.
Ilmoittaudu pian, paikkoja rajoitetusti.
Anmäl att du kommer, begränsat antal platser.

Toivottavasti näemme pian lontoossa tai pariisissa.
Hoppas att vi ses snart i london eller paris.
Reaktiot ilmenivät yleensä pian infuusion aloittamisen jälkeen.
Reaktionerna förekom vanligtvis strax efter påbörjad infusion.
Asema-aukio täyttyi pian kynttilöistä ja kukista.
Stationsplatsen fylldes snabbt av ljus och blommor.
Toivomme, että presidentti peresin vierailu toteutuu pian.
Vi hoppas att president peres besök kan äga rum snart.
Äänestys toimitetaan pian.
Omröstningen kommer strax att äga rum.
Pian näet.
Du kommer att få se.
Viimeinen potilas oli leikkaussalissa pian kello viiden jälkeen.
Den sista patienten var i operationssalen strax efter klockan fem.
Haudataan hänet pian ja nimettömänä.
Begrav honom fort i en omärkt grav.
Minulta loppuu pian lanka.
Jag kommer att få slut på tråd.
Tiedän, että euroopan parlamentti haluaisi, että tarkistus tehdään sangen pian.
Jag vet att europaparlamentet vill att denna översyn sker ganska snart.
Se on komissiolle erittäin pian.
Det är mycket snabbt för kommissionen!
Yhteisymmärrys on löydettävä pian.
Vi måste snabbt nå enighet.
Pian tilanne kuitenkin muuttui.
Dock ändrade sig situationen snart.
Ensin ystävänä, mutta pian jutusta tuleekin poliisiasia.
Först som vän, men fallet blir fort polisärende.
Jotain tapahtuu pian.
Något kommer att hända.
Tämä täytyy ottaa pian esille wto-neuvottéluissa.
Det måste inom kort tas upp i wto-förhandlingarna.
Äänestys toimitetaan pian.
Omröstningen äger rum strax.
Pian se on täällä.
Den är snart här.
Miksi teemme näin pian sen johtopäätöksen, että osapuolten kannat ovat vankkumattomia?
Varför drar vi så snabbt slutsatsen att parternas ståndpunkter är orubbliga?
Hän kuoli pian sen jälkeen.
Han avled strax därefter.
Ehkä meidän ei olisi pitänyt lähteä stanfordista niin pian.
Vi skulle nog inte ha lämnat stanford så fort.
Saat pian postissa lääkärin laskun.
Du kommer få en läkarräkning med posten.
Tämä täytyy ottaa pian esille wto-neuvotteluissa.
Det måste inom kort tas upp i wto-förhandlingarna.
Siksi kehotan neuvostoa esittämään pian kantansa tästä aloitteesta.
Jag uppmanar därför rådet att snarast lämna sin ståndpunkt om detta initiativ.
Jäsen wynn, voin vakuuttaa teille, että saatte vastauksen hyvin pian.
Herr wynn, jag kan försäkra er att ni alldeles strax skall få ett svar.
Syksyn ohjelma julkaistaan pian!
Sommarkursschemat publiceras inom kort.

Resultat: 10546, Tid: 0.1998

"Pian" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer