PIENEN PÅ SVENSKA

Översättning av pienen i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4002, Tid: 0.1597

Exempel på att använda Pienen i en mening och deras översättningar

Kääntäjä: sydämessä vanhan amsterdamin löydät pienen budjetin omaisuutta hotelli.
Översatt av i hjärtat av gamla amsterdam hittar du vår låg budget egendom hotell.
Pienen suostuttelun jälkeen, hän kertoi lähteensä.
Efter lite övertalning, så gav han upp sina källor.
Kääntäjä: sydämessä vanhan amsterdamin löydät pienen budjetin omaisuutta hotelli.
Översatt av i hjärtat av gamla amsterdam hittar du vår låg budget egendom hotellet.
Annamme hyvin pienen annoksen.
Vi ger dig en mycket låg dos.

Tai ehkä pienen lasillisen likööriä.
Eller kanske ett litet glas likör.
Pienen avun turvin- nerot ystäväni ovat selvittäneet galaksimme tähtien valtavan määrän.
Med lite hjälp har mina blivande genier fått insikt om antalet stjärnor i galaxen.
Miten sisustaisin pienen vessan?
Hur inreda litet badrum?
Arvoisa puhemies, vastineena mietinnön esittelijän puheenvuoroon haluaisin tehdä pienen selvennyksen.
Herr talman! som svar på föredragandens inlägg vill jag komma med ett litet klargörande.
Päädyt sinne pienen pyörityksen jälkeen.
Efter lite snubbel och stök och bök.
Niele kapseli/ kapselit pienen vesilasillisen kera.
Sväljkapseln/ kapslarna med ett litet glas vatten.
Wilzin voidaan ottaa myös pienen proteiinimäärän, kuten lihan kanssa.
Det är också möjligt att ta wilzin med lite protein, såsom kött.
Suomen kansallisteatterin pienen näyttämön rakennus, 1954 kaija sirenin kanssa.
Finlands nationalteaters lilla scenbyggnad, 1954 med kaija siren.
Etanoli tämä lääkevalmiste sisältää pienen määrän etanolia, päivittäisessä annoksessa vähemmän kuin 100 mg.
Etanol detta läkemedel innehåller små mängder etanol, mindre än 100 mg per dygnsdos.
Pienen vain.
Ett litet, bara.
Suomen kansallisteatterin pienen näyttämön rakennus, 1954 heikki sirenin kanssa.
Finlands nationalteaters lilla scenbyggnad, 1954 med heikki sirén.
Sitten saan pienen inspiraation.
Välkommen in på lite inspiration!
Säteilyturvakeskus kertoo havainneensa pienen määrän radioaktiivista ainetta helsingissä.
Strålsäkerhetscentralen har registrerat små halter radioaktiva ämnen i helsingfors.
Veikkaan, että se koira leijui pilvissä nielaistuaan pienen x:n.
Skulle tro att hunden flög väldigt högt, efter att ha svalt ett litet "X.
Tomásin pienen talon.
Tomás lilla hus.
Pienen väärinkäsityksen vuoksi.
Ja, det blev lite missförstånd.
Tai ehkä pienen.
Visst, kanske ett litet.
Lähetän hänelle joka vuosi kortin ja pienen rahasumman.
Jag skickar fortfarande ett kort varje år med lite pengar i.
Pienen pieniä uudistuksia tapahtuu, mutta ne eivät riitä.
Det sker små, små reformer, men det räcker inte.
Koska oscar prado, pienen havannan ylpeys, oli helvetin narkkari!
För att prado, lilla havanna stolthet var en jävla knarkare.
Määrittää pienen kirjasimen.
Anger ett litet teckensnitt.
Väitätkö, että luovut siitä pienen karvoituksen takia?
Avstår du från det för lite hår?
Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämistoimenpiteitä.
Åtgärder till främjande av små och medelstora företags verksamhet.
Särjet pienen sydämeni.
Mitt lilla hjärta blöder för er.
Pienen ritarisi?
Din lilla riddare?
Hän haluaa perustaa pienen verkkoyhtiön, joka tarjoaa valokuvien kehystyspalveluita.
Han vill starta ett litet webbföretag som erbjuder inramning av foton.

Resultat: 4002, Tid: 0.1597

SE ÄVEN

Se även


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer