PIENI MAHDOLLISUUS PÅ SVENSKA

Översättning av pieni mahdollisuus i Svenska

Resultat: 56, Tid: 0.095

Exempel på att använda Pieni Mahdollisuus i en mening och deras översättningar

Niin äärettömän pieni mahdollisuus menestyä.
En så oändligt liten chans att lyckas.
On pieni mahdollisuus, että voit tuoda tytön takaisin tähän huoneeseen.
En väldigt liten chans att du kan få ut henne från det här rummet.
On vain yksi pieni mahdollisuus.
Det finns en mycket liten möjlighet.
Meillä on pieni mahdollisuus päivänvalossa.
Vi har en liten chans i dagsljus.

Meillä on pieni mahdollisuus.
Det finns en liten möjlighet.
On vain pieni mahdollisuus.
Vi har en liten chans.
Erittäin pieni mahdollisuus.
On pieni mahdollisuus, että lentokentän tyttö oli highsmithin tytär.- kyllä.
Det finns en liten chans att tjejen på flygplatsen är highsmiths dotter.
Se on pieni mahdollisuus, mutta asia pitää tarkistaa.
Det finns en liten chans, men vi måste kolla det.
Aina on pieni mahdollisuus, että jokin voi mennä pieleen.
Det finns alltid en liten chans att nåt kan gå fel.
Quadilla on yksi, pieni mahdollisuus pelastua ja juuri nyt se olemme me.
Men quad har en liten chans att bli räddad och just nu är det vi.
Se on niin pieni mahdollisuus.
Då finns det en liten chans.
Se on niin pieni mahdollisuus.
Men det fanns en liten möjlighet.
Se on niin pieni mahdollisuus.
Ja, det finns en liten möjlighet.
Toisinaan kultajahdissa tarvitaan pieni mahdollisuus ja vähän uskoa.
Vid jakt på guld behöver man bara en liten möjlighet och lite tro.
Pieni mahdollisuus varmaan on.
Det finns nog en liten chans.
Pieni mahdollisuus.
Sillä on vain pieni mahdollisuus.
Det är väldigt litet chans att.
Pieni mahdollisuus.
Pieni mahdollisuus on, että voiman avulla- neuvosto voi heidät löytää.
Små chanser där är, genom kraften, att rådet kommer spåra dem.
Edes pieni mahdollisuus.
Sitten on todella pieni mahdollisuus että DEA tai FBI jäljittää ne.
Finns det en liten, liten chans att det kan spåras av DEA eller FBI.
Heillä voi olla pieni mahdollisuus, jos tämä menee oikeuteen.
Det finns en smärre risk här, om ärendet går till domstol.
Olen iloinen, että sinulla on pieni mahdollisuus onnistua.
Och nu har du en mikroskopisk chans att lyckas.
Pieni mahdollisuus, mutta miksi sekaantua?
Chansen är liten, men varför lägga sig i?
Sinun on yhdistettävä bitcoin-tilisi oikeaan pankkitiliin. sitten on aivan pieni mahdollisuus, että se voidaan jäljittää.
Okej, du måste koppla ditt bitcoin konto till ett bankkonto och där finns en oändligt liten chans att det kan bli spårat.
Aina kun se tulee B- pisteeseen, on mahdollisuus,- pieni mahdollisuus, että se ei käänny takaisin a-pistettä päin.
Varje gång den träffar b änden finns det en chans... en liten chans att den inte vänder tillbaka till a änden.
Saatoin vihjata, että siihen voisi olla pieni mahdollisuus, jos hän osoittaisi arvonsa tälle organisaatiolle.
Jag kan ha antytt att det fanns en liten möjlighet. om han visade sig vara värdefull för företaget.
Hulluahan se on. mitä jos olisi edes pieni mahdollisuus, että antimateriaa on olemassa.
Men tänk om det finns en liten chans för att exotisk materia finns då?
Meidän on tietysti kiinnitettävä huomiota siihen hyvin kriittiseen tilanteeseen, jossa me olemme tällä hetkellä, ja ehkä ensi vuonna on pieni mahdollisuus lisätä työllisyyttä.
Vi måste självfallet uppmärksamma denna mycket kritiska situation som vi befinner oss i för närvarande, och nästa år kommer det kanske att finnas en liten möjlighet att öka sysselsättningen.

Resultat: 56, Tid: 0.095

SE ÄVEN

Se även


ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

"Pieni mahdollisuus" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer