PITÄÄ PÅ SVENSKA

Översättning av pitää i Svenska

S Synonymer

Resultat: 45675, Tid: 1.5043

Exempel på att använda Pitää i en mening och deras översättningar

Vesivoimaa pitää täydentää muilla energiamuodoilla kuin jätteenpoltolla.
Vattenkraften måste kompletteras med andra energiformer än avfallsförbränning.
Nuoria ja vanhoja lääkäreitä pitää kohdella yhtä kunnioittavasti.
Yngre och äldre läkare ska behandlas med samma respekt.
Meidän pitää nyt osoittaa, että olemme valmiita vastaamaan haasteeseen.
Nu måste vi visa att vi är beredda att anta utmaningen.
Teknisen kehityksen pitää tehdä elämästä helpompaa ja hauskempaa.
Teknisk utveckling ska göra ditt liv enklare och roligare.

Ja sekin pitää tehdä yhdessä.
Och vi måste göra det tillsammans.
Jyrä yritti pitää kasvot taivasta kohden ja jalat menosuuntaan.
Jyrä försökte hålla sitt ansikte mot himlen och benen mot färdriktningen.
Se pitää minut kiireisenä.
Jag gillar att vara upptagen.
Milloin pitää levätä?
När ska du vila?
Saanko pitää sinua kädestä?
Får jag hålla din hand?
Meidän pitää soveltaa samoja ehtoja ja periaatteita.
Vi måste tillämpa samma villkor och principer.
Silloin sinun pitää lukea tämä.
borde du läsa det här.
Yritä pitää ikkuna muiden ikkunoiden päällä.
Försök hålla fönstret ovanför alla andra fönster.
Sinun pitää nyt kertoa!
Nu måste du berätta!
Se pitää olla parisuhde!
Jag gillar båfda paren!
Kuinka usein pitää harjoitella?
Hur ofta ska du träna?
Pete pitää tikapuista.
Pete gillar stegar.
Nyt pitää ihan vakavoitua.
Nu ska det bli allvar.
Yritä pitää ikkuna muiden ikkunoiden alla.
Försök hålla fönstret under alla andra fönster.
Ehkäisevän vaikutuksen pitää olla koko unionissa samanlainen.
Den avskräckande effekten borde vara likartad i hela unionen.
Näin ollen se pitää poistaa tämän päivän esityslistalta.
Det måste därför strykas från dagens föredragningslista.
Silloin sinun pitää lukea tämä.
behöver du läsa det här.
Käytetty metallografinen mikroskooppi voi pitää stabiilisuuden ja tarkkuuden; 3.
Den optiska mikroskop används kan hålla stabilitet och hög precision; 3.
Saadakseen pontta väitteilleen pitää hänen korkeutensa 1000 miehen yksityisarmeijaa.
För att ge kraft åt sina argument har hans excellens en privatarmé på 1 000 man.
Siinä pitää keskittyä.
Man ska fokusera på.
Heidän pitää tietää, että he leikkivät tulella.
Har han upptäckt att han gillar att leka med elden?
Finnwatchin mielestä kansainväliset verojärjestelyt pitää saada julkisiksi.
Enligt finnwatch borde internationella skattesystem bli offentliga.
Miksi kaikkien pitää olla samanlaisia?
Varför måste alla vara likadana?
Nyt meidän pitää rakentaa.
Vi behöver bygga nu.
Ja pitää silmä terve. omega-3 on myös hyvä ravinteiden.
Och hålla ögat friskt. omega-3 är också ett bra näringsämne.
Mitä meidän pitää tehdä?
Vad behöver vi göra?

Resultat: 45675, Tid: 1.5043

"Pitää" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer