PITI PÅ SVENSKA

Översättning av piti i Svenska

S Synonymer

Resultat: 9475, Tid: 0.4328

Exempel på att använda Piti i en mening och deras översättningar

Tämän piti olla meidän kärkemme kilpailussa maailmalla.
Detta skulle vara vår trumf i konkurrensen ute i världen.
Tutkimusmatkan etelänavalle piti todistaa, että maa on ontto.
Expedition till sydpolen skulle bevisa att jorden var ihålig.
Qatarin neuvottelukierroksesta piti tulla neuvottelukierros kehitysmaille.
Handelsrundan från qatar måste bli en runda för utvecklingsländerna.
Sähköisen pikatien piti raivata tie uuteen sosiaaliseen järjestykseen.
Den elektroniska motorvägen skulle bana vägen till en ny social ordning.

Sen piti olla ensiksi.
Något måste varit först.
Valiokunta piti järjestäytymiskokouksensa tiistaina 16. tammikuuta 1996.
Kommittén höll sitt konstituerande sammanträde tisdagen den 16 januari 1996.
Kenraali abacha piti puheen freetownissa tällä viikolla.
General abacha höll ett tal i freetown denna vecka.
Minun piti vain tuoda sinut.
Jag behövde bara ta med er hit!
Komission piti hyväksyä lopullinen järjestelmä 31. joulukuuta 1994 mennessä.
Det definitiva systemet skulle antas av kommissionen senast den 31 december 1994.
Koska kansalaisille piti myydä maastrichtin sopimus.
För att maastrichtfördraget måste säljas till opinionen.
Minun piti päästä laatikosta pois.
Jag måste komma ut ur lådan.
HMS conquerorin piti olla lion-luokan taistelulaiva.
HMS lion, skulle blivit ett slagskepp av lion-klass.
Hänen piti työskennellä 12 tuntia päivässä, seitsemän päivää viikossa.
Hon var tvungen att arbeta 12 timmar om dagen, sju dagar i veckan.
Cloutier piti nollan keupaa vastaan.
Oscar höll nollan för ÖSK.
Minun piti rauhoittua.
Jag behövde svalna.
Minun piti tietää, miten pitkälle menet.
Jag behövde veta hur långt du skulle gå.
Ja hänen piti nähdä pitkälle.
Och han måste se långt.
Minun piti sammuttaa radio.
Jag var tvungen att stänga av radion.
Neuvosto piti 87 istuntoa vuonna 2000.
Rådet höll 87 möten under 2000.
South william street lovepowerscourt piti sivusi ja tämä viesti.
South william street lovepowerscourt gillade din sida och detta inlägg.
Gattin piti lisätä maataloustuotteiden kansainvälistä kauppaa ja synnyttää vaurautta.
GATT skulle öka den internationella handeln med jordbruksprodukter och alstra välstånd.
Sen takia hänen piti muuttaa camdenin piirikuntaan.
Och han var tvungen att flytta till camden county.
Hän piti itäblokin pillusta, jota te kauppaatte.
Han gillade öststatsfittorna som ni skyfflar mellan klubbarna.
Minun piti ostaa kaupungin kartta.
Jag var tvungen att köpa en stadskarta.
Minun piti pitää oma nimeni.
Jag måste behålla mitt namn.
Isin piti olla aave.
Pappa behövde vara ett spöke.
Euroopan unionin ja mercosurin yhteistyöneuvosto piti toisen istuntonsa luxemburgissa 26. kesäkuuta 6.
Samarbetsrådet europeiska unionen-mercosur höll sitt andra möte i luxemburg den 26 juni 6.
Sen piti olla" sähköä, joka on liian halpaa mitattavaksi.
Den skulle bli" elektricitet som är för billig att mäta.
Piti keittää teetä.
Jag var tvungen att göra lite te.
Sinun piti vain lakata ajattelemasta.
Du behövde bara sluta tänka.

Resultat: 9475, Tid: 0.4328

"Piti" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer