PUOLET PÅ SVENSKA

Översättning av puolet i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4033, Tid: 0.2334

Exempel på att använda Puolet i en mening och deras översättningar

Runsaat puolet, 110_000 vierailua, oli virosta käsin.
Drygt hälften, 110 000 besök, var från estland.
Yli puolet ruotsista on metsän peitossa.
Mer än halva sverige är täckt av skog.
Noin puolet oli oudon värisiä.
Omkring hälften hade en märklig färg.
Molemmat puolet?
Båda sidor?

Pian puolet amerikasta puhuu espanjaa.
Snart pratar halva landet spanska.
Myös yli puolet lääketiedettä opiskelevista oli naisia.
Också över hälften av fackförbundsmedlemmarna är kvinnor.
Molemmat puolet haluavat murskata imperiumin.
Båda sidor vill krossa imperiet.
SK yli puolet euroopan väestöstä on ylipainoisia.
SK mer än hälften av europas befolkning är överviktig.
Mosley pyysi watkinsia tutkimaan tieteellisesti- lajin kaikki puolet.
Mosley bad dr watkins leda en vetenskaplig undersökning av sportens samtliga aspekter.
Puolet ihmiskunnasta luottaa siihen.
Halva mänskligheten räknar med det.
Molemmat puolet haluavat voittaa.
Bada sidor vill vinna.
Puolet gazan asukkaista on alle 25-vuotiaita, ja alueen työttömyysaste on 60 prosenttia.
Halva befolkningen i gaza är under 25 år och arbetslösheten i området är 60 procent.
Eikä tarvi kuoriutua kuin puolet, niin piipitystä riittää.
Stick inte för långt ner, ungefär halvvägs är lagom, annars går kakan sönder.
Tänä vuonna heitä oli kävijöistä lähes puolet eli 48 prosenttia.
I år utgjorde de nästan hälften, dvs. 48 procent, av besökarna.
Tämä olisi lähes puolet kioton pöytäkirjan 8 prosentin vähentämistavoitteesta.
Det är nästan halvvägs till vårt kyoto-mål på- 8 procent.
LASTENLOUNAS, hinnat puolet aikuisten lounaan hinnoista.
Ungdom reser för halva vuxenpriset.
Molemmat puolet ovat valmiusasemissa.
Båda sidor är redo.
Ml puolet 5 ml: n pullosta.
Ml halv 5 ml flaska.
Valituista yli puolet( 57%) on vanhoja valtuutettuja.
Över hälften( 57%) av de invalda är gamla fullmäktigeledamöter.
Yli puolet väestöstä ansaitsee alle kaksi dollaria päivässä.
Mer än hälften av befolkningen tjänar mindre än två dollar om dagen.
Työllisyys- ja talouspolitiikka ovat saman sosiaalisen markkinatalouden mitalin molemmat puolet.
Sysselsättning och ekonomisk politik är de båda sidorna av samma mynt i den sociala marknadsekonomin.
Puolet on jäljellä, mutta kakun tekijä, floristi ja DJ ovat valmiina.
Vi är inte halvvägs, men tårtmakaren, floristen och dj:n är klara.
Molemmat puolet yhtä aikaa.
Båda sidor samtidigt.
Tämä on kuitenkin vain puolet ongelmasta.
Men detta är bara halva problemet.
Puolet 10 mg tabletista.
Halv 10 mg tablett.
Puolet kaupungista on hävinnyt, kauhisteli pormestari sergio pirozzi.
Halva staden är borta, säger borgmästaren sergio pirozzi.
Molemmat puolet ovat kaivautuneet lujasti näkemyksiinsä, eivätkä pysty saamaan aikaan minkäänlaista mielipiteidensä lähentymistä.
Båda sidorna är fast förskansade i sina åsikter och kan inte komma överens.
Hai on syönyt minusta puolet ja minua on raahattu lumessa.
Jag är halvt om halvt uppäten av en haj och släpad över snön.
Molemmat puolet haluavat voittaa.
Båda sidor vill vinna.
Voisin lähteä ja maksaa velkani sekä puolet petrovskyn lainasta.
Jag kan gå nu- skuldfri, och halvvägs till att betala petrovsky.

Resultat: 4033, Tid: 0.2334

SE ÄVEN

Se även


"Puolet" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer