PYSYÄ PÅ SVENSKA

Översättning av pysyä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2358, Tid: 0.2675

Exempel på att använda Pysyä i en mening och deras översättningar

Aiomme pysyä täällä taas.
Jag skulle stanna här igen.
Edistyksellisten voimien täytyy tässä tapauksessa pysyä yhdessä.
De framstegsvänliga krafterna måste hålla samman i detta fall.
Se voi pysyä siellä enemmän kuin kaksi osapuolta samanaikaisesti.
Det kan stanna där mer än två partier samtidigt.
Lainsäädännön pitäisi vähintäänkin pysyä tutkimuksen tahdissa.
Lagstiftningen bör åtminstone hålla jämna steg med forskningen.

Eurooppalaisen naapuruuspolitiikan pitäisi pysyä eurooppalaisena, ei ranskalaisena, romanialaisena tai puolalaisena.
Den europeiska grannskapspolitiken bör förbli europeisk- inte fransk, rumänsk eller polsk.
Vain pysyä street rudi-dutschke-str. ja kävele suoraan eteenpäin kunnes näet katu allekirjoittaa markgrafenstr.
Bara stanna på gatan rudi-dutschke-str. och gå rakt fram tills du ser vägskylt markgrafenstr.
Israel ei voi pysyä passiivisena tässä tilanteessa.
Israel kan inte förbli passivt i detta läge.
Aiomme pysyä täällä, kuvia heidän kotisivuilta näytti hyvältä.
Vi skulle stanna här, såg bilder på sin hemsida bra.
Et voi pysyä peter panina.
Du kan inte vara peter pan i evighet.
Lainlaatijat eivät voi pysyä tämän teknologian tahdissa, vaikka yrittäisivätkin.
Lagstiftare kan inte hålla jämna steg med den här tekniken även om de försöker.
Jalanjäljet voivat pysyä tunteja jopa näissä olosuhteissa.
Fotspåren finns kvar i timmar.
Meidän ei ole mikään pakko pysyä yhdessä ikuisesti.
Vi behöver inte hålla ihop för alltid.
Aiomme pysyä täällä taas.
Kommer stanna här igen.
Yritän pysyä vakavana.
Jag försöker vara allvarlig!
Laajentumisen tulee pysyä aktiivisena osana euroopan integraation tulevaisuutta.
Utvidgningen bör förbli en aktiv del av framtiden för europas integration.
Aikooko hän pysyä nimettömänä?
Tänker han förbli anonym?
Senhän pitäisi pysyä kiertoradalla ja suojata lentoreittejämme avaruudessa.
Men den ska ju vara kvar i omlopp... för att försvara huvud rymdlederna.
Mieltä, että kahdesti ennen pysyä siellä, hotelli, hostelli ei ole hissiä.
Tror att det två gånger tidigare vistas där, hotell-hostal har ingen hiss.
Aiomme pysyä täällä taas.
Vi skulle stanna här igen.
Teidän täytyy pysyä tuolla muiden vanhempien kanssa.
Du måste vara där nere med de andra föräldrarna.
Hän tahtoo pysyä tahdissasi.
Hon vill hålla jämna steg med dig.
Joten jos haluamme pysyä toiminnassa, meidän täytyy erottaa kaksi lasta.
Så om vi vill ha kvar arbetet, måste vi sparka två barn.
Sinun täytyy pysyä vahvana. onko selvä?
Du måste förbli stark, okej?
Täällä halusimme pysyä pidempään.
Hade velat stanna här längre.
Sinun täytyy pysyä minusta etäällä.
Du måste hålla avstånd från mig.
Voit pysyä ruodussa tai olla pysymättä.
Ni kan hänga på eller inte.
Emme voi pysyä puhtaina ikuisesti.
Vi kan inte vara rena för alltid.
Siksi jopa pysyä kaukana kotimaastaan ​​voit varata auton helposti ja nopeasti.
Därför, även vistas långt från ditt hemland kan du boka en bil enkelt och snabbt.
Puheenjohtaja duisenberg, teidän kuulemistilaisuudessanne kysyin teiltä, voitteko pysyä virassa.
Herr duisenberg! vid frågestunden frågade jag om ni kan sitta kvar.
Joten yritä pysyä rauhallisena.
Så försök håll dig avslappnad.

Resultat: 2358, Tid: 0.2675

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer