SAANUT PÅ SVENSKA

Översättning av saanut i Svenska

S Synonymer

Resultat: 7298, Tid: 0.3754

Exempel på att använda Saanut i en mening och deras översättningar

Boutique hotel villa katharina on saanut asiakasarvioista 9,6 pistettä.
Boutique hotel villa katharina har fått 9,5 i betyg från gästerna.
Roomzzz chester city on saanut asiakasarvioista 9,2 pistettä.
Roomzzz chester city har fått 9,2 i betyg från gästerna.
Ksnapshot ei saanut tallennettua kuvaa% 1.
Ksnapshot kunde inte spara bilden till% 1.
Bibiarezzo on saanut asiakasarvioista 9,4 pistettä.
Bibiarezzo har fått 9,4 i betyg från gästerna.

En saanut häntä elvytettyä.
Jag kunde inte återuppliva honom.
Olet saanut tämän tehtävän hoidettavaksesi.
Du har blivit tilldelad den här aktiviteten.
Olen saanut kuusi päätöslauselmaesitystä työjärjestyksen 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Jag har erhållit sex förslag till resolutioner i enlighet med artikel 40.5 i arbetsordningen.
Hän ei saanut silmiään irti vatsalihaksistani.
Hon kunde inte slita blicken från mina magmuskler.
Olet saanut hyvän tarjoilun.
Du har blivit väl uppassad.
Olen saanut lämpimän vastaanoton.
Vi har fått ett varmt mottagande.
Hän ei saanut edes flashia hengiltä.
Han kunde inte ens döda flash.
En ole ennen saanut kutsua valkoiseen taloon.
Jag har aldrig förr blivit inbjuden till vita huset.
Milloin oppilas on uusintakuulustelussa saanut hyväksytyn arvosanan, merkitään se uudeksi kurssiarvosanaksi.
Då eleven i förnyat förhör har erhållit godkänt vitsord, antecknas detta såsom nytt kursvitsord.
Hän ei saanut fyysisiä vammoja.
Mannen har inga fysiska skador.
Hänen perheensä ei ole saanut mitään tietoa hänen tilastaan.
Hans familj har inte fått någon information om hans tillstånd.
Etkö saanut jälki-istuntoa tällä viikolla?
Vadå? har du sluppit kvarsittning?
En saanut niitä auki.
Jag kunde inte öppna dom.
Olette saanut kyselyn.
Ni har erhållit ett frågeformulär.
Komissio ei ole saanut takauksia kolmansiltaosapuolilta rahoitusapujärjestelmästä myönnettäviin lainoihin.
Kommissionen har inte mottagit några garantier från tredje man för gemenskapslån somavser ekonomiskt stöd.
Joku on saanut liikaa tietokonesäteilyä.
Nån har blivit knäpp av datorskärmstrålning.
Lila on saanut uuden kodin!
Orvar har fått ett nytt hem.
On saanut verensiirron tai immunoglobuliinia viimeisen kuuden viikon aikana.
Har genomgått en blodtransfusion eller mottagit immunoglobulin under de senaste 6 veckorna.
En saanut niitä vielä.
Jag har dem inte än.
Mikset saanut sitä ratkaistua, sherlock?
Varför kunde du inte lösa den, sherlock?
Olen saanut teiltä kodin, martha-neiti.
Du har gett mig mitt enda hem, miss martha.
Olen saanut käskyn ampua.
Jag har blivit beordrad att skjuta.
Kansalainen on saanut rintakehävamman.
Medborgaren har erhållit hjärt- och lungtrauma.
Hotel beresford on saanut asiakasarvioista 7,4 pistettä.
Hotel beresford har fått 7,4 i betyg från gästerna.
Näin se olisi saanut olla jo alusta asti.
skulle det varit redan från början.
Olen saanut sen vuosia jatkuneesta tupakanpoltostani.
Det har jag erhållit genom åratal av vanemässigt rökande.

Resultat: 7298, Tid: 0.3754

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer