SAATTAA PÅ SVENSKA

Översättning av saattaa i Svenska

S Synonymer

Resultat: 8852, Tid: 0.2349

Exempel på att använda Saattaa i en mening och deras översättningar

Keittiö on pieni, mutta se saattaa hyvinkin olla täynnä hyviä asioita.
Köket är litet men det kan mycket väl vara full av bra saker.
Tämä saattaa kuulostaa hieman monimutkaiselta, mutta on tosiasiassa erittäin tehokas väline.
Det låter kanske lite komplicerat men är faktiskt ett mycket effektivt redskap.
Hermosairaus, joka saattaa aiheuttaa heikkoutta, pistelyä tai puutumista.
En nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar.
Potilas saattaa tulevaisuudessa joutua kärsimään suuresti tästä vakavasta virheellisestä diagnoosista.
Patienten riskerar att få lida väldigt i framtiden p.g.a. detta allvarliga diagnostiska misstag.

Se saattaa olla tunnottomana iltaisin, jääskelä sanoo.
Det kan bli sömnlösa nätter, säger han.
Sekin saattaa olla vihje.
Så det kanske är ett tips.
Lamfalussyn ryhmän ratkaisu saattaa myöhästyä ja pysäyttää ucits-direktiivin.
Lamfalussy-uppgörelsen riskerar att försenas och stoppa ucits-direktiven.
Teistä saattaa tuntua siltä, että tiedotus on ollut liian vähäistä.
Ni kanske tycker att det är för lite information.
Saisimmeko saattaa teidät takaisin autollenne?
Får vi eskortera er tillbaka till er bil?
Hän saattaa olla muuttumassa.
Man kan ju ändra sig.
Tilanteen pahentamiseksi EU saattaa tehdä samat virheet tunisian naapurimaassa libyassa.
För att göra saken ännu värre riskerar EU att begå samma misstag i tunisiens grannland libyen.
Käskekää heidän saattaa hävittäjä sisään.
Låt dem eskortera raidern in.
Pankkisi saattaa veloittaa palvelumaksuja tätä vaihtoehtoa käytettäessä.
Din bank tar eventuellt ut en överföringsavgift för det här alternativet.
Talidomidi saattaa kuitenkin aiheuttaa uneliaisuutta ja näön hämärtymistä ks. kohta 4. 8.
Emellertid kan talidomid orsaka somnolens och dimsyn se avsnitt 4. 8.
Minulla saattaa olla teille lääke.
Jag kanske har ett botemedel för er.
Saattaa kuulostaa tylsältä, mutta ei ole.
Det låter kanske tråkigt, men det är det inte.
Näin ollen seitsemän miljoonaa saattaa jäädä käyttämättä oikeuspohjan puuttumisen takia.
Det finns därför här 7 miljoner som riskerar att blir oanvändbara, i brist på rättslig grund.
Tämän tulisi saattaa unionin alueet lähemmäs toisiaan.
Detta bör föra unionens regioner närmare varandra.
Anna minun saattaa sinut koululle.
Låt mig eskortera dig till skolan.
Sinulla saattaa olla samanaikaisesti korkea lämpötila kuumetta.
Du kan ha en hög kroppstemperatur( feber) samtidigt.
Lääkärisi saattaa määrätä sinulle jotakin hormonaalista hoitoa( steroideja) lysodrenia ottaessasi.
Din läkare kommer eventuellt att ordinera hormonbehandling( steroider) medan du tar lysodren.
Tämä saattaa aiheuttaa joitakin ongelmia myös ympäristötyössä.
Det riskerar att ställa till en del problem också i miljöarbetet.
Voitko saattaa minut kotiin?
Kan du eskortera mig hem?
Ehkä meidän pitäisi saattaa heidät yhteen?
Vi kanske ska föra dem samman?
Tämä saattaa julkisviranomaiset ja taloudelliset yksiköt uusissa jäsenvaltioissa erityisen vaikeaan tilanteeseen.
Detta försätter offentliga myndigheter och finansieringsorgan i de nya medlemsstaterna i en synnerligen besvärlig situation.
Saattaa olla yksi ongelma.
Vi har eventuellt ett problem.
Diabeteslääkkeiden, myös insuliinin, annostuksen muuttaminen saattaa olla tarpeen ks. kohta 4. 5.
Dosjustering av diabetesläkemedel inklusive insulin kan erfordras se avsnitt 4. 5.
Se saattaa olla liioittelua.
Det är kanske en överdrift.
Kunnan vastustaessa siirtämistä voi maanomistaja saattaa asian lääninhallituksen ratkaistavaksi.
Om kommun motsätter sig flyttningen kan markägaren hänskjuta ärendet till länsstyrelsen för avgörande.
Piilevä diabetes saattaa puhjeta tiatsidihoidon aikana ilmeiseksi diabetekseksi.
Latent diabetes mellitus kan bli manifest under tiazidbehandling.

Resultat: 8852, Tid: 0.2349

"Saattaa" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer