SEURAAVA PÅ SVENSKA

Översättning av seuraava i Svenska

S Synonymer

Resultat: 5312, Tid: 0.1264

Exempel på att använda Seuraava i en mening och deras översättningar

Näytä seuraava palikka.
Visa nästa kloss.
Ks. seuraava taulukko.
Se följande tabell.
Me stay here again meidän seuraava vierailu krakova.
Hit återvänder vi nästa gång vi besöker kraków.
Sinä olet seuraava, ellet kerro, missä hälytysnappi on.
Du står på tur, westly. berätta var larmknappen finns.

Hänen seuraava romaaninsa.
Hans nästa roman.
Voit valita siruja seuraava arvo:,,, 0, 0.
Du kan välja marker av följande värde:,,, 0, 0.
Ja sinä olet seuraava, ellet syö ruokaasi.
Och du står på tur om du inte äter.
Sinä siis olet seuraava jim brown?
Så du är näste jim brown?
Edellinen sivu( seuraava sivu) luettelo kaupungeistaa.
Föregående sida( nästa sida) lista över ryskspråkiga författarea.
Näytä seuraava cron.
Visa följande cron.
Kuka tahansa saattaa olla seuraava.
Vem som helst kan stå på tur.
Esimerkkinä on seuraava mietinnössä esitetty lausuma.
Ett exempel är följande uttalande i betänkandet.
Sinusta voisi tulla vaikka nevadan seuraava kuvernööri. olet sankari.
Du skulle kunna bli nevadas näste guvernör, du är en hjälte.
Entä seuraava artikkelisi?
Vad händer härnäst med artikeln?
Edellinen 32 33 34 35 36 37 38_39 40 41 seuraava kaikki kategoriat.
Föregående 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 nästa alla kategorier.
Tiesin, että minä olisin seuraava.
Jag visste att jag stod på tur.
Mikä on seuraava haaste?
Vilken är din nästa utmaning?
Kouvolan kaupungin näkemys on seuraava.
Toppen på kondon kourou är.
Yhdysvaltain seuraava presidentti senaattori robert f. kennedy.
Usas näste president senator robert f kennedy.
Veljeni on seuraava,- ja ties kuinka monta viatonta hänen jälkeensä.
Min bror är härnäst och vem vet hur många till efteråt.
Lisätään liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sarakkeeseen seuraava.
I bilaga II punkt 1 skall följande införas i tabellen un­der första strecksatsen.
Kouvolan kaupungin näkemys on seuraava.
Toppen på kabeli kourou är.
Seuraava testi on muutaman askeleen ottaminen.
Följande test är att ta några steg.
Kuka haluaa olla seuraava?
Vem vill vara näst i tur?
Väitättekö, että minä olen seuraava?
Påstår du att jag står på tur?
Seuraava asia koskee merten monimuotoisuutta.
Nästa punkt gäller den biologiska mångfalden i havet.
Olen woodes rogers, new providencen seuraava kuvernööri.
Woodes rogers. jag är näste guvernör på ön new providence.
Sinä olet järjestyksessä seuraava.
Du står härnäst i tronföljden.
Kouvolan kaupungin näkemys on seuraava.
Toppen på konkoliba kourou är.
Kuka on seuraava?
Vem är näst?

Resultat: 5312, Tid: 0.1264

"Seuraava" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer