SIELUNNE PÅ SVENSKA

Översättning av sielunne i Svenska

S Synonymer

Resultat: 64, Tid: 0.0878

Exempel på att använda Sielunne i en mening och deras översättningar

Vaarannatte sielunne parin surkean elinvuoden takia!
Du offrar din själ för några få års eländigt liv!
Vannokaa sydämenne sielunne ruumiinne henkenne ja rakkautenne kautta.
Svär vid hjärta själ kropp liv och kärlek.
Turhia voitonsymboleja pysäyttämään- värisevät selkärangattomat sielunne.
Meningslösa statussymboler för att lugna era skälvande, ryggradslösa själar.
Näillä hopeilla minä ostin teidän sielunne.
Med detta silver köpte jag er själ.

Koska otin sielunne ennen kuin kuolitte.
Det var för att jag tog din själ innan du dog.
Pyytäkää herran anteeksiantoa, niin hän pelastaa sielunne.
Be gud om förlåtelse, så frälser han din själ.
Jos menetätte sen, menetätte sielunne.
Förlorar du den, så förlorar du din själ.
Tässä on myös ainoa koodista otettu kopio. teidän sielunne.
På den här finns också den enda kopian av koden- er själ.
Siispä saastainen sielunne voi valmistautua helvettiin, poikani.
Må er usla själ bereda sig på helvetet, min son.
Amerikka, ottakaa takaisin oma sielunne ja unelmanne oikeudesta ja vapaudesta.
Och amerika bör ta tillbaka sin egen själ och sina drömmar om rättvisa och frihet.
Jos sielunne ei ole palannut ruumiiseenne auringonnousuna, te kuolette.
Är inte er själ tillbaka innan soluppgången, dör ni.
Kirositte myös oman sielunne.
Och bringat din egen själ i fördärvet.
Rukoilen sielunne puolesta.
Jag ska be för er själ.
Me, f-societyn jäsenet, nauramme katsoessamme- kun te ja musta sielunne kuolee.
Vi på fsociety kommer att le när vi ser er och er mörka själ dö.
Keskittykää.- jakakaa sielunne.
Dela med er av själen.
Avatkaa sielunne jumalallisille mahdollisuuksille.
Öppna era själar för gudomliga möjligheter.
Kunhan sielunne on nöyrä.
Så länge era själar är ödmjuka.
Ja kuinka myytte sielunne rikollisille saadaksenne palkan.
Han ser er sälja era själar till maffian för en dagslön.
Haluan nähdä myös sielunne.
Och jag vill se er själ i det här.
Pelastakaa sielunne kun vielä voitte.
Rädda er själ medan ni kan.
Olette erossa.- ja sielunne yhdistyvät.
Och era själar är förenade.
Pelastakaa sielunne.
Rädda era själar.
Pelastakaa sielunne ja rakentakaa herralle talo.
Rädda era själar och bygg ett hus åt herren.
Pelastakaa sielunne, pakanat!
Rädda era själar, era hedningar!
Puhdistan sielunne ja johdatan teidät paratiisiin.
Jag ska rena era själar och vägleda er till paradiset.
Sielunne pelastumisen kautta?
Vid er själs frälsning?
Grandierin paha henki on ottanut sielunne haltuunsa.
Grandiers onda själ har tagit era själar i besittning.
Te heikot ja säälittävät typerykset, olen tullut hakemaan sielunne.
Era svaga, patetiska dårar. jag ska hämta era själar.
Jeesus-lapsi pelastaa sielunne.
En baby jesus för att rädda era själar.
Sielunne ei anna teille rauhaa ennen kuin löydätte tämän uuden paikan.
Er själ kommer aldrig att tystna förrän ni finner denna nya plats.

Resultat: 64, Tid: 0.0878

SYNONYMER

"Sielunne" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer