SIIRTYÄ PÅ SVENSKA

Översättning av siirtyä i Svenska

S Synonymer

Resultat: 637, Tid: 0.1515

(41) övergå till (38) flytta (28) gå vidare till (26) att byta till (10)

Exempel på att använda Siirtyä i en mening och deras översättningar

Voit siirtyä sivuille myös suoraan tästä.
Du kan också direkt till den här sidan.
Sallikaa minun nyt siirtyä ehdotukseen yleisen verokannan vähimmäistasosta.
Låt mig nu övergå till förslaget om grundskattesatsen för mervärdesskatten.
Voitte siirtyä suoraan sovintoseksiin.
Du kan rakt på "bli vänner sexet.
Voisiko kaikki siirtyä kauemmaksi, hän tarvitsee ilmaa.
Kan alla undan. hon behöver luft!

Teidän täytyy siirtyä wanista atm-järjestelmään.
Ni måste övergå till ett atm-system istället för WAN.
Meidän pitäisi siirtyä muualle.
Vi borde flytta nån annanstans.
Hyvät parlamentin jäsenet, minun on nyt pakko siirtyä esityslistalla seuraavana olevaan asiaan.
Ledamöter! jag måste nu gå vidare till nästa punkt på föredragningslistan.
Toivon, että hyväksytte tämän selityksen ja että voimme nyt siirtyä esityslistaan.
Applåder jag hoppas att ni godtar denna förklaring och att vi nu kan övergå till föredragningslistan.
Itse yritin siirtyä elämässä eteenpäin mutten kyennyt.
Jag själv försökte vidare i mitt liv, men jag kunde inte.
Hänen pitäisi siirtyä taaemmaksi, eikö?
Hon måste flytta tillbaka lite, eller hur?
Yhden tai kahden muistutuksen jälkeen lasku voi siirtyä perintätoimistolle.
Efter en eller två påminnelser kan räkningen övergå till en inkassobyrå.
Te voisitte siirtyä odotushuoneeseen?
Ni kan till väntrummet.
Voisitko sinä siirtyä? odota vähän.
Kan du flytta på dig?
Muoviasetus sisältää myös raja-arvot sille, miten paljon tuotteesta saa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen.
Förordningen slår också fast gränsvärdena för de ingredienser som kan överföras till födoämnen.
Voimme nyt siirtyä äänestykseen.
Vi kan nu gå vidare till omröstningen.
Viruksen tiedetään voivan siirtyä lapseen äidinmaidossa.
Det är känt att virus kan överföras till spädbarn via bröstmjölk.
Haluan siirtyä käsittelemään standardointia.
Jag vill gå vidare till frågan om standardisering.
Haluaisin päättää tämän keskustelun tähän, jotta voisimme siirtyä äänestyksiin.
Jag skulle vilja avsluta denna diskussion, så att vi kan övergå till omröstningarna.
Meidän pitäisi harkita varsinkin monivuotisten kiintiöiden käyttämistä ja siirtyä siihen suuntaan.
Vi bör i synnerhet fundera över ett flerårigt fastställande av kvoterna, och i den riktningen.
Tarvittaessa on mahdollista siirtyä suoraan metformiinista glubravaan.
Det är möjligt att byta till glubrava direkt från metformin om så anses lämpligt.
Kannattaa siirtyä taemmas!
Ni borde flytta er längre bak!
Haluisin nyt siirtyä käsittelemään tarkistuksia.
Jag skulle nu gärna vilja övergå till att behandla ändringsförslagen.
Meidän täytyy siksi punnita tuomitsemista saavutettuun kehitykseen ja siirtyä eteenpäin.
Vi måste därför väga våra fördömanden mot de framsteg som har gjort och framåt.
Näin voitaisiin uskottavasti siirtyä osallistavampaan hallitusjärjestelmään.
Det skulle göra en trovärdig övergång till ett mer inkluderande regeringssystem möjlig.
Kumppanini haluaa siirtyä muihin asioihin.
Min partner vill gå vidare till andra saker.
Tok'rien täytyy siirtyä vielä.
Vi måste flytta tok' ra igen.
Olen kuullut tarinan. jos kuolet, kirjoitus voi siirtyä toiselle.
Om jag dödar dig kan dina tecken överföras till en annan kropp.
Pyydän lupaa siirtyä varajärjestelmään.
Ber om tillåtelse att byta till back up.
Jos se hylätään, voimme siirtyä niihin sääntöihin, joita jäsen corbett ehdotti.
Om det förkastas, kan vi övergå till reglerna som corbett föreslog.
Minun pitää siirtyä eteenpäin.
Jag måste vidare.

Resultat: 637, Tid: 0.1515

SE ÄVEN

Se även


"Siirtyä" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer