SINUN PITÄISI PÅ SVENSKA

Översättning av sinun pitäisi i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4753, Tid: 0.1678

Exempel på att använda Sinun Pitäisi i en mening och deras översättningar

Merkitys sanoa, sinun pitäisi todella pelata sitä 2500 dollaria new depositors ilmaisturnauksia.
Mening att säga, du borde verkligen spela i$ 2500 nya insättare freeroll turneringar.
Miksi sinun pitäisi palkata auton uruguay.
Varför du ska hyra bil i uruguay.
Jos otat enemmän fuzeonia kuin sinun pitäisi fuzeonin yliannostukselle ei ole olemassa spesifistä vastalääkettä.
Om du tar mera fuzeon än vad du borde det finns inget specifikt motgift vid överdosering av fuzeon.
Se on sinun pitäisi lyödä.
Jag tycker du ska slå till.

Nate, sinun pitäisi hyväksyä uuden tyyliosion ulkoasu.
Nate. du måste godkänna den nya layouten.
Jos käytät enemmän prialt- valmistetta kuin sinun pitäisi.
Om du använder mera prialt än vad du borde.
Talo sinun pitäisi pystyä eristämään melua nukkumaan ja laittaa enemmän tuuletin.
Huset du ska kunna isolera brus för att sova och sätta lite mer fläkt.
Minusta sinun pitäisi kysellä vähän lisää.
Jag tror du behöver ställa fler frågor.
Jos käytät enemmän betaferon- valmistetta kuin sinun pitäisi.
Om du använder mera betaferon än vad du borde.
Äiti, sinun pitäisi mennä.
Mamma, du måste i väg.
Minusta sinun pitäisi surra isääsi.
Jag tror att du behöver sörja din far.
Ehkäpä sinun pitäisi syödä kanssamme.
Du får äta här.
Jos otat enemmän bondronatia kuin sinun pitäisi.
Om du tar mera bondronat än vad du borde.
Miksi sinun pitäisi vuokrata auton antigua.
Varför du ska hyra en bil i antigua.
Sinun pitäisi tietää jotain isästä.
Det är en sak du måste veta om pappa.
Victor, sinun pitäisi nähdä tämä.
Victor, du måste se det här.
Minun mielestä sinun pitäisi ajella kaikki.
Jag tycker att du bör raka allting.
Sinun pitäisi nukkua.
Du behöver vila.
Jos saat enemmän VASOVIST- valmistetta kuin sinun pitäisi.
Om du får mera VASOVIST än vad du borde.
Eli sinun pitäisi neuvoa häntä päätöksissään.
Det betyder att du ska vägleda hans beslut.
Sinun pitäisi olla varovainen, mccormick.
Du får passa dig, mccormick.
Sinun pitäisi olla varovaisempi.
Du måste vara mer försiktig.
Ehkä sinun pitäisi hommata levysoitin.
Kanske du skulle skaffa en skivspelare.
Mutta on muutakin, mitä sinun pitäisi tietää. olet raskaana.
Det är något mer du behöver veta.
Sinun pitäisi maksaa käteisellä saavuttaessa.
Du bör betala kontant vid ankomst.
Jos käytät enemmän GONAL- f: ää kuin sinun pitäisi.
Om du använder merGONAL- f än vad du borde.
Siitä sinun pitäisi ottaa selvä.
Det är det du ska ta reda på.
Ehkä sinun pitäisi mennä lääkäriin.
Du får gå till en läkare i dag.
Sinun pitäisi käydä victorias peak ja dragons back jos rakastat vaellus.
Du bör besöka victorias peak och dragons back om du älskar vandring.
Sinun pitäisi ehkä levätä nyt.
Kanske du skulle vila nu.

Resultat: 4753, Tid: 0.1678

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer