SINUN TYYPPIÄSI PÅ SVENSKA

Översättning av sinun tyyppiäsi i Svenska

Resultat: 54, Tid: 0.0925

Exempel på att använda Sinun Tyyppiäsi i en mening och deras översättningar

Hän oli sinun tyyppiäsi.- isot rinnat, muodokas.
Hon var precis din typ-- stora bröst, väldigt kurvig.
Ei sinun tyyppiäsi?
Inte din typ?
Ei.- kuka on sinun tyyppiäsi silo?
Vad är din typ, silo?
Nätti? mutta en sinun tyyppiäsi?
Fast inte din typ?

Kuka on sinun tyyppiäsi?
Vem är din typ?
Onko hän sinun tyyppiäsi?
Är hon din typ?
Vaikka en ole aivan sinun tyyppiäsi?
Även om jag inte riktigt är din typ.
Arvasin, ettei hän ole sinun tyyppiäsi.
Jag trodde inte han var din typ.
Luulin, että hän on sinun tyyppiäsi.
Jag trodde det var din typ.
Onko george sinun tyyppiäsi?
George, då? är han din typ?
Tuollainenko on sinun tyyppiäsi?
Jag visste inte att såna var din typ.
Hän ei ole sinun tyyppiäsi.- eikö?
Verkar inte vara din typ.
En ole oikein sinun tyyppiäsi.
Jag är inte riktigt din typ.
En usko, että hän on sinun tyyppiäsi.
Jag tycker inte hon är din typ.
En uskonutkaan hänen olevan sinun tyyppiäsi.
Jag trodde aldrig att hon var din typ.
Enkö ole sinun tyyppiäsi?
Är jag inte din typ?
Hän ei taida olla sinun tyyppiäsi.
Jag tror inte att hon är din typ.
Siskoni tuskin on sinun tyyppiäsi.
Min syster är nog inte din typ.
Oletan etten ole sinun tyyppiäsi.
Jag är väl inte din typ.
Minä en ole aivan sinun tyyppiäsi.
Jag är inte precis din typ.
Kaikki ovat sinun tyyppiäsi, joey.
Alla är din typ, joey.
Hän oli ihan sinun tyyppiäsi, joku lurjus.
Han var din typ. säkert kåkfarare.
Larita on sinun tyyppiäsi, isä.
Larita är precis din typ, eller hur?
Ei hän ole sinun tyyppiäsi.
Hon känns inte som din typ.
Eikä hän ole sinun tyyppiäsi.
Förresten är hon inte din typ.
Ei. hän ei ole sinun tyyppiäsi.
Nej. hon är inte din typ.
Minusta vilgot ei ole sinun tyyppiäsi.
Vilgot är väl inte din typ.
Hän ei ollut sinun tyyppiäsi, honoré.
Hon var ändå inte din typ, honoré.
Hän ei ole sinun tyyppiäsi.
Hon är inte din typ.
Helppoa, hän ei ole sinun tyyppiäsi.
Lugn, han är inte din typ.

Resultat: 54, Tid: 0.0925

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


"Sinun tyyppiäsi" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer