SUHDE PÅ SVENSKA

Översättning av suhde i Svenska

S Synonymer

Resultat: 2491, Tid: 0.1947

Exempel på att använda Suhde i en mening och deras översättningar

Hyvä opettajien ja oppilaiden välinen suhde onmyös välttämätön.
Ett bra förhållande mellan lärare och elever ärockså avgörande.
Perustamista koskevat suuntaviivat potilas-asiantuntija suhde, tammikuu 2006 tiedote, p. 8-9.
Riktlinjer för upprättande av patient specialist relation, januari 2006 nyhetsbrev, p. 8-9.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 54 prosenttia.
De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten var 54 procent.
Emme tiedä, millainen suhde sinulla oli lumpyyn.
Vi vet inte vilket förhållande du hade med lumpy.

Meillä on todella hyvä suhde naapureidemme kanssa ja haluavat pitää sen sellaisena.
Vi har riktigt bra relation med våra grannar och vill behålla det så.
Hyvä on, minulla oli pieni suhde.
Okej. jag hade en liten affär.
Tämä saastainen suhde?
Denna sjaskiga affär?
Auton ja sen omistajan välillä vallitsee erityinen suhde.
Det finns en speciell relation mellan en bil och dess ägare.
Eu:n tavoitteena on rakentaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva pitkäkestoinen suhde iranin kanssa.
Eu:s mål är att bygga en långsiktig förbindelse med iran på grundval av förtroende och samarbete.
Minun ja amyn suhde on parempi kuin teidän.
Amys och mitt förhållande är överlägset erat.
Vakituinen suhde, kaunis tyttöystävä.
Ett stadigt förhållande, en vacker flickvän.
Moella ja margella on tunteellinen suhde.
Moe och marge har en "känslomässig affär.
Suhde toimii tehokkaasti kahdella tavalla.
Denna förbindelse verkar effektivt på två nivåer.
Hänellä on suhde opiskelijan kanssa.
Han är otrogen med en avgångsstudent.
Samalla suhde on kuitenkin merkittävä.
Samtidigt är denna relation viktig.
Meillä on kuolettava suhde.
Vårt förhållande är ödesdigert.
Onko sinulla suhde emilyn kanssa?
Är du otrogen med emily?
Suhde on siis epäsymmetrinen ja kahden luonteeltaan erilaisen yksikön välinen.
Det är alltså en asymmetrisk förbindelse mellan två enheter av olika slag.
Pikku suhde vain.
Bara en liten kärleksaffär.
Meillä on hyvä suhde.
Vi har en bra relation.
Castillon suhde?
Castillo affär.
Oikeastaan me vain flirttailimme.- se oli lyhyt suhde.
Eller det var snarare en flirt, en liten kärleksaffär.
Hänellä on suhde.
Han är otrogen.
Onko meillä suhde?
Har vi en affär?
Millainen suhde teillä on?
Hur är er relation?
Meilläkö on suhde?
Että vaarallinen suhde on päässyt syntymään tyttäresi- ja ritari dancenyn välille.
Att en farlig förbindelse har utvecklats mellan din dotter... och chevalier danceny.
Huumeet ja rikollisuus- monimutkainen suhde.
Narkotika och brott- ett komplicerat förhållande.
Meillä on loistava suhde.
Vi har en jättebra relation.
Jakautuminen nilotinibin veri/ plasma- suhde on 0, 71.
Distribution nilotinibs blod- plasma- kvot är 0, 71.

Resultat: 2491, Tid: 0.1947

SE ÄVEN

Se även


"Suhde" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer