SUOJELLA PÅ SVENSKA

Översättning av suojella i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4576, Tid: 0.2362

Exempel på att använda Suojella i en mening och deras översättningar

Kyllä, meidän täytyy suojella arktisten alueiden herkkää ympäristöä.
Ja, vi måste skydda den känsliga arktiska miljön.
Jemmaa pitää suojella.
Du måste försvara ditt gömställe.
Me haluamme suojella näitä ihmisiä.
Vi vill skydda dessa människor.
Biologista monimuotoisuutta ei suojella sivuuttamalla maanviljelijät.
Man kan inte bevara den biologiska mångfalden genom att göra sig av med jordbrukarna.

Tarkoituksena on suojella ympäristöä.
Vi ska skydda miljön.
Yritin suojella kaupunkia yksin koska luulin sinun olevan poissa.
Jag har försökt försvara staden på egen hand för att jag trodde att du var borta.
Meidän täytyy näin ollen suojella olympiarauhaa.
Därför måste vi värna om den olympiska freden.
Suojella ihmisten elämää, terveyttä ja hyvinvointia.
Skydda människors liv, hälsa och välfärd.
Jos haluat suojella maailmaasi,- niin lähde pois majuri carterista heti.
Om du vill bevara din värld, sa lämnar du major carter genast.
Miksi suojella ihmisiä, joiden tietää murhanneen veljensä?
Varför försvara människor som mördade ens bror?
Minun pitää suojella sitä, eikä valkoisten lakeja.
Det är den jag måste försvara, inte de vitas lag.
Euroopan unioni kunnioittaa euroopan neuvoston pyrkimyksiä edistää ja suojella ihmisoikeuksia.
EU respekterar europarådets insatser för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.
Meidän täytyy suojella siirtolaisten henkeä ja arvokkuutta.
Vi måste värna om migranternas liv och värdighet.
Työntekijöitä täytyy suojella enemmän.
Arbetarna måste skyddas än mer.
Minun piti suojella salaisuuttani.
Jag måste bevara min hemlighet.
Haluamme torjua sosiaalista polkumyyntiä ja lapsityövoimaa sekä suojella sosiaalisia oikeuksia ja ympäristöä.
Vi vill bekämpa social dumpning och barnarbete och värna de sociala rättigheterna och miljön.
Sinun on tarkoitus suojella rikospaikkaa, perseläpi.
Du ska bevara brottsplatsen idiot.
Minun piti suojella häntä. herrasmies suojelee naistaan.
Jag fick ju försvara hennes heder, för gentlemän skyddar ju kvinnor.
Vain näin voimme suojella tietoyhteiskunnan kehittymistä.
Det är bara så som vi kan skydda utvecklingen av informationssamhället. mationssamhället.
He ovat varovaisia ja voivat suojella häntä paremmin kuin miehesi.
De kommer vara försiktiga och skyddar henne bättre än din man kan göra.
Nykyisessä tietoyhteiskunnassa tekijöitä ei suojella.
Skaparna skyddas inte i dagens informationssamhälle.
Ansa saattoi suojella jotain, muttei etsimäämme aarretta.
Fällan kanske skyddade nåt en gång, men inte den försvunne holländaren.
Resistant ultraviolettisäteille 2.shatter kestävät linssit voidaan tehokkaasti suojella linssi rikki.
Resistant för ultravioletta strålar 2.shatter -bevis linser kan effektivt skydda linsen bruten.
Maatamme täytyy suojella, de la vega.
Vi måste försvara vårt land, de la vega, utan pardon.
Tarkoituksena on suojella ympäristöä.
Vi vill också värna om miljön.
Marshall eriksen haluaa suojella luontoa, jotta lapsemme voisivat nauttia siitä kuten me.
Marshall eriksen vill bevara miljön, så barnen har någonstans att leka.
Aluksen panssarien pitäisi suojella meitä.
Skeppsskrovet skyddar oss.
Heidän turvallisuuttaan ja terveyttään ei suojella, koska he ovat yksityisyrittäjiä.
Deras säkerhet och hälsa skyddas inte, eftersom de är egna företagare.
Kalastuksen avulla voidaan parantaa elämän laatua euroopassa sekä suojella rannikkoalueita ja ympäristöä.
Fisket bidrar till att förbättra livskvaliteten på eu-nivå och skydda kustlinjen och miljön.
Hän yritti suojella väkeään, mutta minä.
Han skyddade bara de sina. men jag?

Resultat: 4576, Tid: 0.2362

"Suojella" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer