SUURESTA PÅ SVENSKA

Översättning av suuresta i Svenska

S Synonymer

Resultat: 698, Tid: 0.1219

Exempel på att använda Suuresta i en mening och deras översättningar

Vaatimus hyvin suuresta viljelypinta-alasta jopa saaristoalueilla on tyypillinen.
Kravet på mycket stora odlade arealer även i ö-regionerna är utmärkande.
Suuresta kyrvästäni.
Min stora kuk.
Kysymys ei ole suuresta rahasummasta, mutta tällä on paljon merkitystä.
Det handlar inte om mycket pengar, men däremot har de stor betydelse.
Ei ole tiedossa, kuinka suuresta ilmiöstä on kyse.
Men vill inte berätta hur omfattande fenomenet är.

Kuinka suuresta purkauksesta nyt puhutaan?
Hur mycket energi pratar vi om?
Kiitän rouva fontainea hänen suuresta panoksestaan.
Jag tackar fontaine för hennes stora insats.
Mitä hän tietää alfred suuresta, oikeudenmukaisuuden ja armon valtikasta.
Vad vet han om alfred den store, spiran med duvan.
Haluan tietenkin myös kiittää kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään suuresta työstä.
Jag vill även tacka alla föredragande för deras omfattande arbete.
Kuinka suuresta rahasummasta puhumme?
Hur mycket pengar pratar vi om?
Arvoisa puhemies, aluksi sydämelliset onnentoivotukseni ja kiitokseni doris packille hänen suuresta sitoumuksestaan.
Herr ordförande! först mina hjärtliga gratulationer och tack till doris pack för hennes stora engagemang.
Haluaisin kiittää komissiota tästä erittäin suuresta panoksesta kolmannen maailman kehityksen hyväksi.
Jag vill lovorda kommissionen för detta mycket betydande bidrag till den tredje världens utveckling.
PL arvoisa puhemies, euroopan kulttuurinen rikkaus on peräisin sen alueiden suuresta monimuotoisuudesta.
PL fru talman! europas kulturella välstånd har sitt ursprung i de europeiska regionernas stora mångfald.
Nämä voivat olla oireita veren liian suuresta kalsiumpitoisuudesta.
Det kan vara tecken på att du har för mycket kalcium i blodet.
Legenda eragonista, suuresta varjon tappajasta, leviää ympäri alagaësiaa.
Legenden om eragon den store dräparen av skuggor, sprids över hela alagaêsia.
Suuresta ja valoisasta remontoitu huoneisto 48m² 4 hengelle.
Stora och ljusa, nyrenoverad lägenhet på 48 m² för 4 personer.
Olen samaa mieltä mietinnön suuresta osasta.
Jag håller med om mycket i detta betänkande.
Suuresta harppauksesta luopuminen.
OMDIRIGERING stor trattskivling.
Esirippu on raollaan, ja sinä olet nähnyt vilauksen suuresta jumalasta panista.
Ett hörn av ridån har dragits undan, och du har sett den store guden pan.
Suuresta harppauksesta luopuminen.
OMDIRIGERING stor hamnskräppa.
Kyse on erittäin suuresta ongelmasta myös unionin jäsenvaltioiden kannalta.
Det är ett mycket stort problem också för unionens medlemsländer.
No, mitä sam phillips tykkäsi suuresta jerry lee lewisista?
Så vad tyckte sam phillips om den store jerry lee lewis?
Hyvä jäsen saattaa ajatella, ettei kyse ole suuresta rahamäärästä.
Ni kanske tänker att detta inte rör sig om mycket pengar.
Kuulin tarinoita suuresta seikkailustanne.
Jag har hört historierna om era stora äventyr.
Miten suuresta kuilusta on kyse?
Hur stort är detta gap?
Miten suuresta erosta puhumme?
Hur stor skillnad talar vi om?
Wolowitz on kertonut minulle teidän suuresta huijauksestanne.
Wolowitz har informerat mig om din stora kupp.
Tässä ei ole kysymys suuresta lainsäädännöllisestä ongelmasta, vaan ongelma on tekninen.
Det finns ingen större rättslig komplikation här- det hela är ett tekniskt problem.
Suuresta osasta lainsäädäntöä tulee jäsenvaltiotasolla hyvin raskasta lainsäädäntöä.
Mycket av lagstiftningen överförs till mycket tunga lagar när de införlivas på medlemsstatsnivå.
Ennen kaikkea se todistaa poikkeuksellisen suuresta epäluottamuksesta itse jäsenvaltioita kohtaan.
Framför allt bär det vittnesbörd om det exceptionellt höga misstroendet mot medlemsstaterna själva.
Hän sanoi:" onnittelut tästä suuresta kunniasta.
Han sa: "grattis till denna stora utmärkelse.

Resultat: 698, Tid: 0.1219

TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer