SYY PÅ SVENSKA

Översättning av syy i Svenska

S Synonymer

Resultat: 4022, Tid: 0.1923

Exempel på att använda Syy i en mening och deras översättningar

Toinen syy oli taloudellinen.
Ett annat skäl är ekonomiskt.
Merkittävin syy keuhkotauteihin on tupakka.
Den väsentligaste orsaken till lungcancer är rökning.
Tämä onkin toinen tärkeä syy luopua nyt voimassa olevista säännöistä.
Detta är ännu ett viktigt skäl att slopa de nu gällande bestämmelserna.
Se ei ole esittelijän syy, vaan koko järjestelmän.
Detta är inte föredragandens fel, utan hela systemets.

Syy on toistaiseksi epäselvä.
Hittills har orsaken varit oklar.
Toinen syy on kilpailu.
Ett annat skäl är konkurrensen.
Kenen on syy?
Vems fel det är?
Meillä on luullakseni täysi syy säilyttää tämä moninaisuus siirtyessämme 2000-luvulle.
Jag tror att vi har all anledning att bevara denna mångfald när vi går in i 2000-talet.
Toinen syy liittyy valvontaan.
Den andra orsaken har att göra med övervakning.
Käyttö:%1KICK< nimimerkki> syy.
Användning:% 1KICK< smeknamn> skäl.
Meillä on täysi syy juhlia tätä yhteisymmärrystä.
Vi har all anledning att fira detta avtal.
Syy on puhtaasti taloudellinen.
Det är rent ekonomiska skäl.
Toinen syy on toimettomuus.
Den andra orsaken är sysslolöshet.
Se ei ole syy muuttaa yhteen.
Men därför ska vi inte flytta ihop.
Ei ole parlamentin jäsenten syy, jos komission jäsenet ylittävät puheaikansa.
Det är inte ledamöternas fel om kommissionärerna överskrider sin talartid.
Yleisin syy EPI koirilla on idiopaattinen haiman acinar atrofia PAA.
Den vanligaste orsaken till EPI hos hundar är idiopatisk bukspottkörteln acinar atrofi PAA.
Se on aina jonkun muun syy.
Det är alltid någon annans fel.
Entä syy?
Men varför?
Euroopan unionilla ja euroopan parlamentilla on täysi syy tukea myönteistä kehitystä balkanilla.
Europeiska unionen och europaparlamentet har all anledning att stödja den positiva utvecklingen på balkan.
Se on syy, miksen ole syönyt hiilihydraatteja opiskeluaikojen jälkeen.
Det är därför jag inte har ätit kolhydrater sen college.
On toinenkin syy.
Det finns ett annat skäl.
Onko se ainoa syy?
Bara därför?
Molemmissa mietinnöissä on lukuisia viittauksia lissabonin sopimukseen, ja syy on hyvin selvä.
Det finns många hänvisningar till lissabonfördraget i båda betänkandena, och det är tydligt varför.
Epäonnistuminen ei ole kuitenkaan tuomioistuimen syy.
Misslyckandet är dock inte tribunalens fel.
Meillä on täysi syy olla luottavaisia.
Vi har all anledning att vara självsäkra.
Luvan myöntämiselle on olemassa muu näihin rinnastettava pätevä syy.
För beviljande av tillstånd föreligger annat med dessa jämförbart giltigt skäl.
Syy on tietenkin poliittinen, mutta ennen kaikkea ideologinen.
Orsaken är naturligtvis politisk men framför allt ideologisk.
Tärkein syy väliaikaisen valiokunnan perustamiseen oli pelko teollisuusvakoilusta.
Den främsta anledningen till att tillsätta det tillfälliga utskottet för avlyssningssystemet echelon var rädslan för industrispionage.
Voisin puhua pitempäänkin, mutta kumpikin syy on jo tuotu esille.
Jag skulle kunna säga mer men två skäl har redan tagits upp.
Parlamentilla on kaikki syy ottaa yksiselitteisen positiivinen kanta schengen-yhteistyöhön.
Parlamentet har all anledning att inta en entydigt positiv hållning till schengensamarbetet.

Resultat: 4022, Tid: 0.1923

SE ÄVEN

Se även


"Syy" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer