TÄMÄ ON JO PÅ SVENSKA

Översättning av tämä on jo i Svenska

S Synonymer

Resultat: 104, Tid: 0.1217

Exempel på att använda Tämä On Jo i en mening och deras översättningar

Tämä on jo muutamaan kertaan tässä keskustelussa tehty selväksi.
Detta har redan klargjorts ett antal gånger under den här debatten.
Tämä on jo historiaa.
Men det är redan historia.
Tämä on jo toteutettu muilla alueilla.
Detta har redan genomförts för andra regioner.
Tämä on jo osoittautunut tuloksettomaksi, eikä vain entisissä kommunistisissa maissa.
Detta har redan prövats utan framgång, och inte bara i postkommunistiska länder.

Tämä on jo tuottajille mahdollista.
Det är redan möjligt för jordbrukare att göra det.
Tämä on jo toinen.
Nu är det två.
Tämä on jo hyväksytty ja mukautettu mainstreaming -periaatteeseen.
Detta har redan godkänts och perspektivet är integrerat.
Tämä on jo hyvä!
Tämä on jo otettu esiin keskustelussa.
Detta har redan tagits upp i diskussionen.
Tämä on jo mieletöntä!
Det är redan galet!
Tämä on jo tapahtunut.
Tämä on jo kovaa tekstiä.
Det är redan ganska starkt.
Tämä on jo juustoista.
Tämä on jo totta.
Det är redan verklighet.- inte än.
Tämä on jo mediasirkus.
Det är redan en mediecirkus.
Tämä on jo hallitsematonta.
Det är redan en ond spiral.
Alankomaissa tämä on jo osaltaan vaikuttanut myöhästymisiin uusilla rautatieosuuksilla.
I nederländerna har detta redan lett till förseningar vid de nya järnvägsavsnitten.
Siksi tämä on jo tarjolla.
Därför är det redan ute på marknaden.
Miksi tämä on jo auki?
Varför är den redan öppen?
Miten helvetissä tämä on jo netissä?
Hur fan är den redan på internet?
Tämä on jo tärkeä asia.
Redan det är en viktig punkt.
Tämä on jo käynnissä.
Arbetet med detta är redan i gång.
Joissakin jäsenvaltioissa tämä on jo toteutettukin.
I vissa medlemsstaterna sker redan en sådan tillämpning.
Tämä on jo 2,5-kiloinen.
Kolla, jag är redan uppe på 2 kg.
Kaikki tämä on jo tapahtunut.
Allt det här har redan inträffat? ja.
Nyt tämä on jo typerää.
Nu börjar det här bli löjligt.
Sitä tämä on jo, charles.
Det har det redan gjort, charles.
Ymmärrän yhden viikon mutta tämä on jo viides.
Det här har pågått i snart fem veckor.
Nyt tämä on jo kiusallista.
Nu gör du mig generad.
Eli sanot, että tämä on jo tapahtunut?- tavallaan.
Säger du att det har redan hänt?

Resultat: 104, Tid: 0.1217

ORD FÖR ORD ÖVERSÄTTNING

Ord för ord översättning


SYNONYMER

S Synonymer till "tämä on jo"


"Tämä on jo" på olika språk


TOP ORDBOK FRÅGOR
Top Ordbok Frågor

Finska - Svenska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Svenska - Finska

Ordet index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Frasen index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer